Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
Home / Voor leden / Competenties

Competentieprofielen

Competentieprofiel Groepstherapeut-NVGP
De Groepstherapeut-NVGP is in staat een groep te leiden, voor een groep te indiceren en patiënten op de groep voor te bereiden. Hij/zij heeft kennis van groepsdynamica en het vermogen om groepsprocessen bij te sturen. De competenties die hiervoor nodig zijn staan uitgewerkt in het competentieprofiel Groepstherapeut-NVGP
 

Competentieprofiel Specialistisch Groepstherapeut-NVGP 
Hier worden de specifieke specialistische competenties omschreven die horen bij de Specialistisch Groepstherapeut-NVGP.  Dit is een verdere specialisatie en aanvulling navolgend op de al verworven competenties en competentiegebieden zoals omschreven bij de Groepstherapeut-NVGP.


Competentieprofiel Supervisor-NVGP
Hier  worden de specifieke competenties omschreven die horen bij de Supervisor-NVGP.  Deze vormen een aanvulling op de reeds beschreven competenties van de Specialistisch Groepstherapeut-NVGP.