Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
Home / Voor leden / Competenties

Competentieprofiel Groepstherapeut

Klik hier voor het competentieprofiel Groepstherapeut-NVGP.

Het competentieprofiel voor Specialistisch Groepstherapeut-NVGP is nog in ontwikkeling.