Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Prikbord

Spelregels

Berichten voor het prikbord kunt u aanleveren via secretariaat@groepspsychotherapie.nl

Er is ruimte voor korte berichten en aankondigingen waarbij een link geplaatst kan worden.

De NVGP behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de aangeleverde tekst aan te brengen en ongepaste berichten niet te plaatsen.