Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

NVGP congres 25 maart 2022. Live én online

NVGP congres 25 maart 2022. Live én online

Groepspsychotherapie: terug naar de basis

Psychotherapie is een krachtige interventie die mensen helpt om zichzelf beter te begrijpen en een effectiever leven te krijgen in contact met zichzelf en hun omgeving. Groepspsychotherapie is een specifieke setting die een nabootsing kan zijn van het oer-nest waar mensen vandaan zijn gekomen en die als zodanig een omgeving biedt om oude overtuigingen in heroverweging te nemen en te veranderen. Steeds meer wordt in de ggz gebruik gemaakt van groepen. Daarom is het voor alle behandelaars in de GGZ nodig veel van groepen en groepsprocessen en meer specifiek van groepspsychotherapie af te weten. Het zelf ervaren hoe het is om deze processen te ondergaan en mee te maken draagt daaraan bij. Groepen hebben hun eigen dynamiek en zijn vaak een plek waar oude patronen en oude pijn zichtbaar en merkbaar worden. Deze processen vragen inzicht en kunde om dit in het voordeel van de cliënten te kunnen begeleiden. Deze dag is bedoeld voor collega’s die nieuwsgierig zijn naar wat er gebeurt in groepspsychotherapie en dit zelf willen ervaren in een van de workshops. Meer ervaren collega’s krijgen de mogelijkheid in vogelvlucht hun vak opnieuw te overzien, maar kunnen ook in theorie en vaardigheden verdieping vinden.

Het NVGP-congres gaat daarmee terug naar de basis. Wat zijn de fundamenten van groepspsychotherapie? Welke tools heeft de groepstherapeut? Hoe pakt de groepstherapeut specifieke ingewikkelde situaties in groepen aan? Bijvoorbeeld wanneer er een conflict is in de groep of de groep steevast zwijgt? Hoe maak je jezelf effectief als beginnend, maar ook als ervaren groepstherapeut met behoud van eigenheid? Hoe zorg je dat je je veilig voelt in de groep als therapeut?

Wij bieden beginnende en ervaren groepstherapeuten en geïnteresseerden een gevarieerd programma van lezingen over fundamentele onderwerpen en twee rondes met ervarings- en interventiegerichte workshops.

De Congrescommissie:

Salvatore Vitale, voorzitter
Pierre Sebregts
Wubbo Scholte
Niels Tinga
 

Programma

09.00 – 09.30          Inschrijving

09.30 – 09.45          Welkom door dagvoorzitter Salvatore Vitale

09.45 – 10.00          Opening door Marc Daemen, voorzitter NVGP

10.00 – 10.45          Niemand is met zichzelf begonnen; eerst is er de groep.*

                                  Piet Verhagen

10.45 – 11.30          Het Groepsfocaal conflict. Van individuele
                                   psychodynamiek naar de groepsdynamiek en terug
.*

                                  Caroline Vanderhallen

11.30 – 12.00          Koffie- of theepauze

12.00 – 13.15          Workshops ronde 1

13.15 – 14.15          Lunch

14.15 – 15.00          De groep: het onbewuste live on stage.*

                                  Mark Kinet

15.00 – 16.15          Workshops ronde 2

16.15 – 16.30          Koffie- of theepauze

16.30 – 16.45          Afsluiting

Vanaf 16.45             Borrel

download het programma

*Het is mogelijk het programma deels online te volgen. De lezingen van Piet Verhagen en Caroline Vanderhallen uit het ochtendprogramma en de lezing van Mark Kinet uit het middagprogramma kunnen online via livestream gevolgd worden. U volgt dan het programma online zonder de workshops. Hiervoor geldt een aangepast tarief.
 

Lezingen

Piet Verhagen - Niemand is met zichzelf begonnen; eerst is er de groep

Sommigen zijn gewend groepstherapie te denken vanuit het onverbiddelijke einde (de dood), zoals exemplarisch James Mann. Ik denk groepspsychotherapie bij voorkeur vanuit het begin (de geboorte), denkend aan Hannah Arendt. Er is met andere woorden altijd een nieuw begin in (grotere, gezondere, bloeiende) vrijheid en verbondenheid.


Caroline Vanderhallen - Het Groepsfocaal conflict. Van individuele psychodynamiek naar de groepsdynamiek en terug

Het ‘Group Focal Conflict Model van D. Whitaker en M. Lieberman onderzoekt de relatie tussen de groepsdynamiek en de individuele psychodynamiek van de deelnemers. Het focale conflictmodel houdt in dat men een thema dat op een gegeven moment in de groep speelt, kan zien als een uitdrukking van een samenspel tussen een wens, verlangen of gevoel (de storende wens) enerzijds en een ‘reactieve tegenkracht’ anderzijds. Deze reactieve tegenkracht gaat over een door de groepsleden gedeelde angst of een schuldgevoel. De manifeste inhoud, attitudes en interacties in een groep verwijzen naar een achtergrondthema dat men kan formuleren als een ‘focaal conflict’. Dit achtergrondthema ontwikkelt zich langzaam uit, al dan niet onbewuste, gevoelens, herinneringen en fantasieën van de groepsleden.

‘De groep zoekt een oplossing voor het focaal conflict en deze oplossing representeert een compromis tussen krachten die elkaar tegenwerken. Dit compromis is primair gericht op het verminderen van reactieve angsten maar probeert ook een maximale bevrediging te verkrijgen van de storende wens.’ (Whitaker en Lieberman, 1964).


Mark Kinet - De groep: het onbewuste live on stage

De groep als projectiescherm van (min of meer bij elkaar gefantaseerde) geschiedenis en objectrelaties, waarbij o.a. wordt ingezoomd op projectieve identificatie, overdracht, (inter)actie en enactment.
 

Workshops

Er zijn twee workshoprondes. Workshop 8 zal slechts één keer aangeboden worden in ronde 2. ( Katelijne Robbertz "Hoe Parallelprocessen (tegen)werken en hoe je ze ook voor jou kan laten werken")
download het workshopoverzicht


Personalia

download hier de personalia van de sprekers en workshopgevers


aanmelden congres          aanmelden online lezingen

Locatie

Live in Antropia, Cultuur- en Congrescentrum
Hoofdstraat 8, 3972 LA DRIEBERGEN
https://www.antropia.nl/route/

Het is mogelijk het programma deels online te volgen. De lezingen van Piet Verhagen en Caroline Verhallen uit het ochtendprogramma en de lezing van Mark Kinet uit het middagprogramma kunnen online via livestream gevolgd worden. U volgt dan het programma online zonder de workshops. Hiervoor geldt een aangepast tarief.

Kosten

De kosten voor dit congres bedragen (inclusief lunch en borrel):

€ 250,- voor NVGP-leden
€ 295,- voor niet NVGP-leden
€ 145,- voor opleidelingen*
€ 145,- voor basispsychologen, sociotherapeuten en vaktherapeuten 

De kosten voor online deelname lezingen congres bedragen:

€ 125,- voor NVGP-leden
€ 150,- voor niet NVGP-leden
€   85,- voor opleidelingen*
€   85,- voor basispsychologen, sociotherapeuten en vaktherapeuten

*Gz-psycholoog i.o, klinisch psycholoog i.o., psychotherapeut i.o., psychiater i.o.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de FGzPt, NVGP, NVvP, NVP en SRVB.

Annulering

Annuleringen kunt u per email aan ons doorgeven vóór 6 maart 2022. Na deze datum is annulering niet meer mogelijk. Wel heeft u dan het recht uw plaats door een ander te laten innemen. Bij annulering worden € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten terugbetaald.