Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
Home / Congres

NVGP congres 'Diversiteit'

Vrijdag 24 maart 2023 

Hoe kunnen we in een samenleving die in allerlei opzichten en in hoog tempo diverser wordt als groepstherapeuten empathie en zorg blijven bieden aan het individu en tevens het groepspsychotherapeutisch handelen blijven baseren op standaarden die in expertise (principe van de universaliteit) en richtlijnen zijn vervat?
Hoe zit het met methodische diversiteit?  Moeten we niet meer naar een standaard toe of maakt de vrije persoonlijke keuze een therapeut effectief?
Welke rol speelt diversiteit in de maatschappij-ontwikkeling, hoe zinvol en relevant is het en waar leidt het tot het ontstaan van psychopathologie? Hoe gaan we om met het spanningsveld tussen universaliteit en specificiteit?
 
Al enige maanden is de commissie volop aan het brainstormen over het thema DIVERSITEIT. De keuze is gemaakt omdat wij als commissie menen dat het een mooie kruising weerspiegelt tussen onze expertise enerzijds en de actuele werkelijkheid om ons heen. Zoals groepsdynamiek het denken en voelen van cliënten beïnvloedt zo denken wij dat het grotere milieu ook ons handelen beïnvloedt. Het programma is nog in ontwikkeling. Zodra alles bekend is wordt dit op deze plaats bekend gemaakt.

Locatie

Antropia, Cultuur- en Congrescentrum
Hoofdstraat 8, 3972 LA DRIEBERGEN
https://www.antropia.nl/route/

Congrescommissie

Pierre Sebregts, voorzitter
Salvatore Vitale
Wubbo Scholte
Edith de Wolf
Niels Tinga