Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
Home / Congres

NVGP congres 'Diversiteit'

Vrijdag 24 maart 2023 

De groep binnen groepspsychotherapie kan beschouwd worden als een mini-maatschappij. De maatschappij is sinds de vorige eeuw erg veranderd. De komst van het internet en ook economische ontwikkelingen hebben geleid tot toenemende globalisering en individualisme. Meer recent zijn belangrijke thema’s klimaatverandering, racisme, gender-identiteit, de oorlog in Oekraïne. Er lijkt meer complexiteit door een grotere mate van diversiteit.

In hoeverre moet een groepsbehandelaar zich bezighouden met maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen? In hoeverre ben jij je bewust van maatschappelijk thema’s? Hoe komen die jouw groepssessies binnen? Zijn de algemene uitgangspunten waarop ons handelen gebaseerd is, toe aan herziening?

Als congrescommissie vinden wij het belangrijk om het thema Diversiteit eens uit te werken op een aantal gebieden. Hoe kunnen we ten aanzien van een meer diverse behandelpopulatie als groepstherapeuten empathie en zorg blijven bieden aan het individu en tevens het groepspsychotherapeutisch handelen blijven baseren op standaarden die in universele expertise en richtlijnen zijn vervat? Hoe zit het met methodische diversiteit?  Moeten we per doelgroep meer naar een standaard toe of maakt de persoonlijke aanpassing van een methode een therapeut effectief? Welke rol speelt diversiteit in de menselijke evolutie, hoe zinvol en relevant is het en waar wordt het ineffectief? Hoe gaan we om met het spanningsveld tussen universaliteit en specificiteit?

We nemen je mee aan de hand van drie keynote-lezingen door aansprekende namen en twee rondes workshops aansluitend hierop. Professor Dr. Frans de Waal, primatoloog/gedragsbioloog/etholoog, zal spreken over wat er evolutionair bekend is over gender-identiteit met speciale aandacht voor de thema’s verzoening en empathie. Professor Dr. Joost Hutsebaut zal zijn visie uiteenzetten aangaande methodische diversiteit in ons vak. Dr. Catherine Mela, groepstherapeut en neuroloog, zal haar bevindingen en reflecties met ons delen over groepspsychotherapie met migranten en vluchtelingen vanuit psychotherapeutisch, transgenerationeel en neurobiologisch perspectief. De workshops hebben religie, cultuur, gender en psychotherapeutische referentiekaders als onderwerp.  Jij kunt door middel van ervaringen in de workshops je eigen conclusie trekken over de vraag of je meer aandacht wilt hebben voor diversiteit in de brede zin in jouw behandeling. De commissie wenst je een inspirerende dag toe.

Vanaf 09.00 uur  bent u welkom in Cultuur- en congrescentrum Antropia in Driebergen. 
Het programma start om 9.30 uur. 

De keynotelezingen kunnen online gevolgd worden. Hiervoor geldt een aangepast tarief.

Op het aanmeldformulier kunt u uw keuze voor de  twee workshoprondes aangeven. Zie voor de omschrijvingen het  workshopoverzicht.

Personalia sprekers
 

aanmelden congres              aanmelden online lezingen

De congrescommissie bestaat uit

Pierre Sebregts, voorzitter
Salvatore Vitale
Wubbo Scholte
Edith de Wolf
Niels Tinga

Locatie

Antropia, Cultuur- en Congrescentrum
Hoofdstraat 8, 3972 LA DRIEBERGEN
https://www.antropia.nl/route/

Kosten

De kosten voor dit congres bedragen (inclusief lunch en borrel):

€ 250,- voor NVGP-leden
€ 295,- voor niet NVGP-leden
€ 145,- voor opleidelingen*
€ 145,- voor basispsychologen, sociotherapeuten, vaktherapeuten en verpleegkundigen

De kosten voor online deelname lezingen congres bedragen:

€ 125,- voor NVGP-leden
€ 150,- voor niet NVGP-leden
€   85,- voor opleidelingen*
€   85,- voor basispsychologen, sociotherapeuten, vaktherapeuten en verpleegkundigen

*Gz-psycholoog i.o, klinisch psycholoog i.o., psychotherapeut i.o., psychiater i.o.

Accreditatie

Congres
FGzPt - 8 punten
NVvP - 5 punten
NVP Kwaliteitsregister - 5 punten
SRVB - 5 punten
Registerplein - 5,5 punten
NVGP - 6 punten

Online deelname
FGzPt - 2 punten
NVvP - 
NVP Kwaliteitsregister - 
SRVB - 
NVGP - 3 punten

Annulering

Annuleringen kunt u per email aan ons doorgeven vóór 1 maart 2023. Vanaf deze datum is annulering niet meer mogelijk. Wel heeft u dan het recht uw plaats door een ander te laten innemen. Bij annulering worden € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten terugbetaald.