Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Congres 2020

Nieuwe datum NVGP congres Splijting en Integratie 26 maart 2021

De congrescommissie heeft in overleg met het bestuur definitief besloten om het NVGP congres van dit jaar niet door te laten gaan en het gehele programma te verplaatsen naar volgend jaar.

We hebben overwogen om het congres naar september te verplaatsen, maar dat leek ons een te groot risico gezien de onzekerheden rondom de duur van alle maatregelen. De nieuwe overheidsbesluiten van afgelopen week, die erop neerkomen dat grote evenementen tot 1 september niet kunnen plaatsvinden, en de nog aanwezige onzekerheid voor de rest van het jaar zijn voor ons en het bestuur van de vereniging redenen om het congres in 2020 geen doorgang te laten vinden.

We vinden het heel jammer dat we jullie het mooie programma - met ruim 200 aanmeldingen, boeiende sprekers en interessante en interactieve workshops allemaal rond het thema splijting en integratie – niet hebben kunnen aanbieden dit jaar.

Het goede nieuws is dat het gelukt is in overleg met alle sprekers, workshopgevers en de congreslocatie Antropia ook volgend jaar in de laatste week van maart het congres met het volledige programma aan te bieden. Het congres zal dan plaatsvinden op vrijdag 26 maart 2021 en de dag ervoor, donderdag 25 maart, zal Bill Roller de preconference workshop geven.

Het thema van het congres Splijting en Integratie, blijft onverminderd actueel in deze Coronacrisis. De gevolgen van de crisis zijn op verschillende niveaus zichtbaar. Sociaal, maatschappelijk, economisch en politiek is er naast cohesie en samenwerking ook sprake van polarisatie, zondebokvorming, verschil in leiderschapsstijl en splijting. Te verwachten valt dat de crisis nog enige tijd duurt en dat deze grote en deels nog onvoorziene gevolgen zal hebben voor individuen, organisaties, groepen, de samenleving en mondiale verhoudingen. Het programma van ons congres zal dan ook volgend jaar een actueel en relevant thema zijn.

Uiteraard hopen we jullie daar allemaal weer te zien!

Salvatore Vitale, Pierre Sebregts, Wubbo Scholte & Niels Tinga

Beleid inschrijving en annulering inschrijving

Voor de mensen die zich voor het congres hebben ingeschreven blijft de inschrijving geldig en ook de indeling voor de workshops. Aan het einde van het jaar zal het geactualiseerde en definitieve programma wederom worden geplaatst op de website van de NVGP en wordt een digitale folder rondgestuurd. Een andere workshop kiezen is dan mogelijk.

Indien de nieuwe datum voor het congres niet schikt dan is het uiteraard mogelijk om kosteloos te annuleren en zal het reeds betaalde inschrijfgeld worden terugbetaald. Dit is mogelijk tot 1 oktober 2020. Na 1 oktober gaan we uit van uw deelname aan het congres in 2021 en geldt bij annulering de reguliere € 25,- administratiekosten, die zullen worden afgetrokken van het reeds betaalde inschrijfgeld.

Een annulering kunt u doorgeven per mail aan het secretariaat van de NVGP via secretariaat@groepspsychotherapie.nl.