Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
Home / Research groepstherapie

Research groepstherapie

Op deze plek vindt u waardevolle onderzoeksresultaten over de werkzaamheid van groepstherapie. Uit verschillende bronnen zoals internationale tijdschriften, instituten en researchers verzamelt de NVGP hier titels en samenvattingen van RCT's en andere belangrijke onderzoeken. De samenvattingen staan chronologisch en inhoudelijk geordend en zijn te vinden door op onderstaande links te klikken.

Evidence based Groepstherapie (onderzoek naar de werkzaamheid van groepstherapie)

Factsheet groepstherapie (beknopt volledig overzicht over de werkzaamheid van groepstherapie anno 2021)

Hoe groepstherapie werkt (onderzoek over processen, organisatie en uitvoering van groepstherapie)

Teamwork (onderzoek over teamorganisatie, -processen en -effectiviteit)

Onder elke samenvatting staat een waarderingstabel die aangeeft welk nut het artikel heeft voor bijvoorbeeld de groepstherapieopleiding, KP opleiding, onderzoek, etcetera.
De waardering wordt als volgt in zwarte bolletjes uitgedrukt:

O O O O OGeen enkel nut
O O O O ONiet veel nut
O O O O OEnige betekenis
O O O O ONuttig
O O O O OWaardevol
O O O O OZeer waardevol, uitstekend

 

Opmerkingen, vragen, aanvullende ideeën over dit project van de wetenschapscommissie zijn welkom via secretariaat@groepspsychotherapie.nl

Anne-Marie Claassen, voorzitter commissie Wetenschap & Praktijk