Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
Home / Research groepstherapie / Factsheet groepstherapie

De NVP heeft  de factsheet groepstherapie gepubliceerd.  NVGP-leden Willem de Haas, Wubbo Scholte en Anna Bartak hebben hier aan meegewerkt. De factsheet geeft een omschrijving van groepspsychotherapie. Op basis van beschikbaar wetenschappelijk onderzoek biedt het een overzicht van de huidige bewijskracht ten aanzien van de effectiviteit ervan bij volwassenen. Het geeft antwoord op de vraag welke van de groepspsychotherapieën voldoen aan de eisen voor wetenschappelijk bewijs die het Zorginstituut Nederland hanteert voor de werkzaamheid van behandelingen. En of deze interventies effectiever of goedkoper zijn dan individuele behandeling of ongeveer even effectief en/of even duur.

Download de factsheet.