Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
Home / Opleidingstraject en cursussen

Opleidingstraject NVGP

Er is keuze uit twee verschillende opleidingstrajecten. 

Opleiding tot Groepstherapeut-NVGP
Opleiding tot Specialistisch groepstherapeut-NVGP

Wie (nog) niet voldoet aan de eisen voor deze lidmaatschappen kan belangstellend lid worden. 

Opleiding tot Groepstherapeut-NVGP

Vooropleidingseisen
HBO Opleiding: verpleegkunde, SPH, MWD, Social Work; Toegepaste psychologie; Pedagogiek; Creatieve therapie; Psychomotore therapie; Advanced Nursing Practice of - Wetenschappelijk onderwijs: Master Psychologie, Pedagogische wetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde.

Opleidingsonderdelen 

  • Basiscursus groepsdynamica ( 30 uur) en vervolgens
  • Supervisiereeks (25 zittingen)

Geldigheidsduur en volgorde
Alle onderdelen dienen door de NVGP geaccrediteerd te zijn en door NVGP erkende opleiders te worden gegeven.
Alle gevolgde onderdelen uit de opleiding zijn geldig voor de duur van tien jaar tenzij gebleken is dat werkzaamheden en bij- en nascholingstrajecten een andere duur legitimeren, zulks ter beoordeling van de Opleidingscommissie.
Dispensatie voor een afwijkende leerroute (bijvoorbeeld wanneer de supervisie gevolgd is voorafgaand aan de basiscursus) dient bij de Opleidingscommissie aangevraagd te worden.

Opleiding tot Specialistisch Groepstherapeut-NVGP

Vooropleidingseisen
Registratie in het door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestelde register (BIG-Register) als GZ-psycholoog (Wet Big-art 3), Psychotherapeut (Wet Big-art 3), Klinisch psycholoog (Wet Big-art 14) en Psychiater (Wet Big-art 14) of hiervoor in opleiding (Zie artikel 17 t/m 20 van het opleidingsreglement).

Opleidingsonderdelen

  • Basiscursus Groepsdynamica (30 uur)
  • Specialistische Cursus Groepspsychotherapie (30 uur)
  • Modulepakket (30 uur)
  • Leertherapie (50 zittingen, waarvan 25 zittingen in een leertherapiegroep)*
  • Supervisie (2x 25 zittingen bij 2 verschillende supervisoren over 2 verschillende groepen)

*Wanneer eerder in een ander kader individuele leertherapie is gevolgd, mag volstaan worden met 25 zittingen groepsleertherapie.

Geldigheidsduur en volgorde
De opleideling dient eerst een basiscursus groepsdynamica van 30 uur te volgen. Voor de vervolgonderdelen geldt geen verplichte volgorde. Het modulepakket kan op elk gewenst moment worden gevolgd, ook eventueel voordat de basiscursus heeft plaatsgevonden.

Alle onderdelen dienen door de NVGP geaccrediteerd te zijn en door NVGP erkende opleiders te worden gegeven behalve de onderdelen uit het modulepakket
Alle gevolgde onderdelen uit de opleiding zijn geldig voor de duur van tien jaar, tenzij gebleken is dat werkzaamheden en bij- en nascholingstrajecten een andere duur legitimeren, zulks ter beoordeling van de opleidingscommissie.
Dispensatie voor een afwijkende leerroute dient bij de opleidingscommissie aangevraagd te worden.

Modulepakket
Onderdelen uit het modulepakket kunnen op elk tijdstip, dus ook voor en na aanvang van de leerroute, gevolgd worden. Het samenstellen van een individueel modulepakket kan bestaan uit het deelgenomen hebben aan een theoretische of ervaringscursus (een Modulaire Cursus) en/of het volgen van een activiteit (een Modulaire Activiteit) op het gebied van de groepstherapie.