Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Algemene informatie

De Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP) organiseert en bewaakt de kwaliteit van opleidingen in de groepstherapie. Zij verzorgt kwalitatief hoge opleidingen leidend tot onder andere het lidmaatschap van  ‘Groepstherapeut-NVGP' en 'Specialistisch Groepstherapeut-NVGP'.

De Vereniging beschouwt in haar opleidingsroute de groepsdynamica als het conceptuele basiskader. Binnen dit kader zijn toevoegingen van andere referentiekaders mogelijk.
In de diverse opleidingen zal, na een goede analyse van de didactische doelstellingen door de cursusgever, in het theoretisch-technische gedeelte gedifferentieerd worden naar een (combinatie van) methodisch(e) referentiekader(s) zoals de groepsdynamisch/groepsanalytisch, de gedragstherapeutische en de systeemtherapeutische.
Alle opleidingsonderdelen worden gedoceerd door leden van de Vereniging die erkend zijn als Opleider-NVGP.

De Vereniging is van mening dat bij een kwalitatief hoge opleiding de cursist naast een theoretische scholing, ook ervaring opdoet in een groepsleerproces en zich schoolt door middel van supervisie.