Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
Home / Voor leden

Algemene informatie

De Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP) organiseert en bewaakt de kwaliteit van opleidingen in de groepstherapie. Zij verzorgt kwalitatief hoge opleidingen leidend tot onder andere het lidmaatschap van  ‘Groepstherapeut-NVGP' en 'Specialistisch Groepstherapeut-NVGP'.

De Vereniging beschouwt in haar opleidingsroute de groepsdynamica als het conceptuele basiskader. Binnen dit kader zijn toevoegingen van andere referentiekaders mogelijk.
In de diverse opleidingen zal, na een goede analyse van de didactische doelstellingen door de cursusgever, in het theoretisch-technische gedeelte gedifferentieerd worden naar een (combinatie van) methodisch(e) referentiekader(s) zoals de groepsdynamisch/groepsanalytisch, de gedragstherapeutische en de systeemtherapeutische.
Alle opleidingsonderdelen worden gedoceerd door leden van de Vereniging die erkend zijn als Opleider-NVGP.

De Vereniging is van mening dat bij een kwalitatief hoge opleiding de cursist naast een theoretische scholing, ook ervaring opdoet in een groepsleerproces en zich schoolt door middel van supervisie.

Zorgprestatiemodel

Na een geslaagde protestactie van de NVGP komen er vanaf 1 januari 2023 betere tarieven voor groepsconsulten in de basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische ggz.

Lees meer over de initiële weeffout in het Zorgprestatiemodel (ZPM) ten nadele van groepstherapie in onze brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) én over de resultaten van ons protest in de column van onze voorzitter Marc Daemen.

Op verzoek van verschillende zorgaanbieders heeft de NZa een aantal voorbeelden opgesteld van de registratie en declaratie van groepsconsulten. Uit deze voorbeelden blijkt andermaal dat twee co-therapeuten elk apart als behandelaar hun bestede tijd kunnen en moeten declareren. Bij discussie hierover met de zorgverzekeraars kan men naar deze toelichting verwijzen.

In  ons tijdschrift Groepen van december 2022 is  een artikel verschenen waarin de huidige stand van zaken beschreven wordt.