Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
Home / Voor leden / Voor opleiders

Accreditaties

Voorwaarden aanvragen accreditaties

Bij de Cursuscommissie (onderdeel van de Opleidingscommissie) kan accreditatie aangevraagd worden voor cursussen en activiteiten zoals congressen en workshops. De voorwaarden staan opschreven in de Contouren. 

Draaiboeken t.a.v. de Cursuscommissie kunnen gemaild worden naar mvleeuwen@groepspsychotherapie.nl

Contouren

Contouren basiscursus
Contouren specialistische cursus
Contouren modulaire cursus / activiteit

Tarieven accreditaties

Opleidingsinstellingen:

€ 125,00 Basiscursus Groepsdynamica
€ 125,00 Specialistische Cursus Groepspsychotherapie 
€ 115,00 Modulaire Cursus
€ 80,00 Modulaire Activiteit

Individuele cursusgevers:

€ 75,00 Basiscursus Groepsdynamica
€ 75,00 Specialistische Cursus Groepspsychotherapie 
€ 65,00 Modulaire Cursus
€ 30,00 Modulaire Activiteit

Accreditaties NVGP-activiteiten
 

Congres NVGP 25 maart 2024 'Emoties in de groep'

FGzPt: 6 punten
NVGP: 6 punten
NVP:  5
NVvP: 4
Register Vaktherapie: 5 punten
Registerplein: 5 punten

Studiedag Psychodrama 16 maart 2024 'Psychodrama en TA'

Register Vaktherapie: 5
NVGP: 5

Studiedag Psychodrama 4 november 2023 'Voicedrama'

Register Vaktherapie: 5
NVGP: 5

Congres NVGP 24 maart 2023 'Diversiteit'

FGzPt: 6 punten
NVGP: 6 punten
NVP:  6
NVvP: 5
Register Vaktherapie: 5 punten
Registerplein: 5,5 punten
 

Studiedag Psychodrama 18 maart 2023: 'Wanneer poppen praten...'

Register Vaktherapie: 5
NVGP: 5

IAGP Congres 21 t/m 24 juli 2022 in Pescare, Italië

NVGP: per congresdag 6 modulepunten.
 

Congres NVGP 25 maart 2022

FGzPt: 6 punten
NVGP: 6 punten
NVP:  5
NVvP: 5
SRVB: 6 punten

Studiedag sector Psychodrama: Werken met trauma’s op basis van veiligheid, krachten en verbinding: Psychodrama, Sociometrie en het Therapeutic Spiral Model (TSM),  6 november 2021

SRVB: 5 punten
NVGP: 5 punten

Congres NVGP 26 maart 2021

FGzPt: 8 punten
NVGP: 6 punten
NVP: 6 punten
NVvP: 6 punten
SRVB: 6 punten

Lezing Bill Roller 25 maart 2021

FGzPt: 2punten.
NVGP: 2 punten.
NVP: 2 punten.
NVvP: 2 punten.

Studiedag sector Psychodrama: Traumaseksualiteit en Psychodrama: 1 februari 2020

SRVB: 5 punten
NVGP: 5 punten

Supervisoren cursus van de NVGP: 2019 (ID 373032)

FGzPt: 33 punten
NVvP: 24 punten

Workshops 5 juni 2019 NVGP Richtlijnen Groepsbehandeling in de (G)GZ

NVvP: 3 punten
NVGP: 3 punten
FGzPt:  4 punten

Workshop door Miriam Saschowa- Door vertragen leren voelen en verdragen -
Over affectfobie behandeling in groepstherapie

NVGP: 3 punten (Mo.Act.2019.3/326)

Huiskamersessie met Molyn Leszcz van 23 maart 2019

NVGP: 6 punten (Mo.Act.2019.6/324)

Congres: Eigenheid en verbinding van 22 maart 2019

NVvP: 6 punten.
FGzPT: 6 punten.
Register Vaktherapie: 4 punten.
NVGP: 6 punten (Mo.Act.2019.6/323)

Studiedag Sector Psychodrama  - Psychodrama en groepsdynamiek - 2 maart 2019

Register vaktheapie: 6 punten
NVGP: 5 punten (Mo.Act.2019.5/324)
FgZPt: 4 punten

De huiskamersessie met Schlapobersky van 24 maart 2018

NVGP: 6 punten.
Het accreditatienummer is: Mo.Act.2018.6/303.

Congres : Loning- Belonging; de essentie van de groep d.d. 23 maart 2018

FGzPt: 5 punten
Kwaliteitsregister NVP: 5 punten
NVGP: 6 punten
NVvP: 5 punten
SRVB: 4 punten

Studiedag Sector Psychodrama van de NVGP: Monodrama d.d. 3 februari 2018

SRVB: 5 punten

Middagsymposium (Workshop SCT) d.d. 7 juni 2017
FGzPt: 3 punten
NVGP: 3 punten (accreditatienr. Mo.Act.2017.3/293)
NVvP: 3 punten

Congres: De essentie van de groep: 24 maart 2017

Toegekende accreditaties:
FGzPt: 5 punten.
Kwaliteitsregister NVP: 5 punten.
NVGP: 6 punten.
NVvP: 5 punten.
SRVB: 5 punten.

Congres: Verker kijken in teams dd. 23 september 2016

LVSC: 1 PE-punt
FGzPt: 4 punten

Workshopmiddag 8 juni 2016

NVGP: 4 punten. (Modulaire activiteit: Mo.Act.2016.4/280)

Studiedag Sector Psychodrama 12 maart 2016

FGzPT: 5 punten
NVGP: (Modulaire activiteit: Mo.Act.2015.4)
Register Vaktherapie: 5 punten

Congres NVGP 13 november 2015

FGzPT: 5 punten
Kwalititeitsregister Psychotherapie (NVP): 5 punten.
NVGP: 4 punten
NVvP: 6 punten
SRVB: 5 punten

Psychodrama opleiding

De 2-jarige Psychodrama opleiding van de NVGP is geaccrediteerd met 30 modulepunten.

NVGP sector Psychodrama: studiemiddag met Lenie Verhofstadt 12 maart 2016

FGzPt: (ID nr. 219905) 5 punten
SRVB
NVGP: workshopmiddag 10 juni 2015
NVvP (ID nr. 214632) 3 punten.
FGzP (ID nr. 214632) 2 punten.
SRVB (Register Vaktherapie) 4 punten
NVGP: 3 punten.

NVGP Opleidersmiddag: 5 februari 2015
FGzPt (nr. ID 205058): 2 punten.
NVvP (nr. ID 205058): 3 punten.

Huiskamersessie Morris Nitsun zaterdag 15 november 2014

NVGP: 6 punten.

Congres NVGP 14 november 2014

De groep Dichtbij, Dichtbij de groep.
NVGP: 4 punten. SRVB: 5 punten. VGcT: 4 punten. FGzP: 3 punten. NVvP: 5 punten.

Workshopmiddag 18 juni 2014

FGzP: 3 punten.NVvP: NVGP 3 punten. SRVB: 4 punten

Masterclass Richard Billow: 10 mei 2014

NVGP: 6 punten (modulaire activiteit: Mo.Act.2014.6/252)

Congres NVGP 8 november 2013: De groep de baas.

NVGP: 4 punten. SRVB: 1 punt. VGcT: 3 punten. FGzP: 3 punten. NVvP: 5 punten.

Opleider worden

Voor opname in een register voor NVGP-opleiders (supervisoren, cursusgevers, leertherapeuten) gelden, naast de specifieke eisen per register, de volgende algemene vereisten:

1. Minimaal 5 jaar ingeschreven in het BIG-register Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater.
2. Minimaal 3 jaar lid Specialistisch Groepstherapeut-NVGP.
3. Besteedt (gemiddeld) minimaal 8 uur aan psychotherapeutische behandeling van cliënten en heeft recente ervaring met werken met groepen in de (g)gz.

Zie alle voorwaarden in artikel 25 t/m 37 van het opleidingsreglement.

De kosten voor een registratie bedragen € 100,-. 

Aanmeldingsformulier

Supervisor
Deelname aan de NVGP supervisorencursus is verplicht. Met de  cursus kan worden aangevangen na minimaal 2 jaar lidmaatschap als Specialistisch Groepstherapeut. Leersupervisie maakt onderdeel uit van het traject.  

Cursusgever
Voldoen aan de algemene vereisten en verplichtingen die gelden voor NVGP-opleiders. 

Leertherapeut
Opgenomen zijn in het register van supervisoren NVGP.


Voor opleiders geldt een toeslag op de contributie van € 50,-.

Herregistratie

In het vernieuwde opleidingsreglement dat per 1-1-2019 is ingegaan worden eisen gesteld aan de verlenging van het lidmaatschap Specialistisch Groepstherapeut-NVGP en aan verlenging van het opleiderschap.  De eisen voor herregistratie van het opleiderschap na 5 jaar zijn per 1-1-2019 ingegaan. Herregistratie zal vanaf 1-1-2024 plaatsvinden.

Artikel 24 Verlenging van het lidmaatschap Specialistisch Groepstherapeut-NVGP

Artikel 29 Verlenging van het opleiderschap