Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
Home / Voor leden / Contributie

Contributieregeling NVGP 2024

Belangstellend lid:€ 169,-
Groepstherapeut-NVGP:€ 202,-
Groepstherapeut-NVGP, gepensioneerd: € 169,-
Specialistisch groepstherapeut NVGP: € 282,-
Specialistisch groepstherapeut NVGP, gepensioneerd:€ 169,-
Specialistisch groepstherapeut NVGP, gepensioneerd, opleider:€ 253,-
Specialistisch groepstherapeut NVGP, opleider:€ 344,-
Sectorlid:€ 65,-

 

 

 

 

Beëindiging lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken en geldt voor het volgende verenigingsjaar.