Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
Home / Reglementen / Statuten

Statuten

De statuten zijn door de Algemene Ledenvergadering die gehouden werd op 6 jui 2018 goedgekeurd. De akte is op 1 november 2018 gepasseerd bij de Kamer van Koophandel.