Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Hoe word ik lid?

Om lid te worden van de vereniging dient u het betreffende aanvraagformulier te downloaden, in te vullen en naar het secretariaat te sturen of te mailen:

De NVGP kent 3 soorten lidmaatschap: Belangstellend lid, Groepstherapeut-NVGP en Specialistisch groepstherapeut-NVGP. 

Iedere keer als u een onderdeel van uw opleiding heeft afgerond kunt u het desbetreffende aftekenformulier downloaden, invullen, mede laten ondertekenen door de docent en naar het secretariaat sturen of mailen. Voor de afronding van de Basiscursus Groepsdynamica en de Specialistische cursus Groepspsychotherapie volstaat het om een kopie van het certificaat naar het secretariaat te sturen.

Afwijkende opleidingsroute

Wanneer u wilt afwijken van de voorgeschreven opleidingsroute kunt u dit voorleggen aan de Opleidingscommissie: mvleeuwen@groepspsychotherapie.nl.

Downloaden formulieren

Informatie over de verschillende lidmaatschappen vindt u in het Opleidingsreglement.