Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Herregistratie Specialistisch Groepstherapeut-NVGP

De eisen voor herregistratie na 5 jaar zijn per 1-1-2020 ingegaan. Herregistratie zal vanaf 1-1-2025 plaatsvinden. Minimaal 12 bijscholingspunten moeten behaald worden met door de NVGP erkende scholingsactiviteiten.

De volgende activiteiten zijn erkend voor herregistratie Specialistisch Groepstherapeut-NVGP.

 • NVGP-congres (6 punten)
 • NVGP-workshops (aantal punten afhankelijk van de duur)
 • Het volgen van een modulaire cursus van de NVGP (aantal punten afhankelijk van de duur)
 • Het Lemion groepstherapiecongres (geaccrediteerd door de NVGP)
 • Intervisie van supervisoren over groepstherapie.

Herregistratie opleiders-NVGP

 Minimaal 18 punten moeten behaald worden op het gebied van deskundigheids-bevordering. De eisen voor herregistratie na 5 jaar zijn per 1-1-2020 ingegaan. Herregistratie zal vanaf 1-1-2025 plaatsvinden.

De volgende activiteiten zijn erkend voor herregistratie als opleider-NVGP (supervisor, cursusgever en leertherapeut)

 • NVGP-congres (6 punten)
 • Opleidersmiddag (3 punten)
 • NVGP-workshops (aantal punten afhankelijk van de duur)
 • NVP supervisorenbijeenkomsten (aantal punten afhankelijk van de duur)
 • Het volgen van een modulaire cursus van de NVGP (aantal punten afhankelijk van de duur)
 • Het Lemion groepstherapiecongres (geaccrediteerd door de NVGP)
 • Intervisie van supervisoren over groepstherapie.

Herregistratie

In het vernieuwde opleidingsreglement dat per 1-1-2019 is ingegaan worden eisen gesteld aan de verlenging van het lidmaatschap Specialistisch Groepstherapeut-NVGP en aan verlenging van het opleiderschap.  De eisen voor herregistratie na 5 jaar zijn per 1-1-2020 ingegaan. Herregistratie zal vanaf 1-1-2025 plaatsvinden.

Artikel 24 Verlenging van het lidmaatschap Specialistisch Groepstherapeut-NVGP

Artikel 29 Verlenging van het opleiderschap