Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
Home / Voor leden / Herregistratie

Herregistratie Specialistisch Groepstherapeut-NVGP

De eisen voor herregistratie na 5 jaar zijn per 1-1-2020 ingegaan. Herregistratie zal vanaf 1-1-2025 plaatsvinden. Minimaal 12 bijscholingspunten moeten behaald worden met door de NVGP erkende scholingsactiviteiten.

De volgende activiteiten zijn erkend voor herregistratie Specialistisch Groepstherapeut-NVGP.

 • NVGP-congres (6 punten)
 • NVGP-workshops (aantal punten afhankelijk van de duur)
 • Het volgen van een modulaire cursus van de NVGP (aantal punten afhankelijk van de duur)
 • Het Lemion groepstherapiecongres (geaccrediteerd door de NVGP)
 • Intervisie over groepstherapie.
 • Schrijven van een artikel* 
   

Herregistratie opleiders-NVGP

 Minimaal 18 punten moeten behaald worden op het gebied van deskundigheids-bevordering. De eisen voor herregistratie na 5 jaar zijn per 1-1-2019 ingegaan. Herregistratie zal vanaf 1-1-2024 plaatsvinden.

Algemene vereisten voor de verlenging van opname in de registers:

 1. BIG-registratie als psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater
 2. Deskundigheidsbevordering (minimaal 18 punten): a. in de afgelopen 5 jaar is deelgenomen aan minimaal 4 van de 5 jaarlijkse -door de opleidingscommissie georganiseerde- opleidersbijeenkomsten, die elk gehonoreerd worden met 3 punten én b. minimaal 6 (bij)scholingspunten behaald bij door de NVGP erkende scholingsactiviteiten.
   

De volgende activiteiten zijn erkend voor herregistratie als opleider-NVGP (supervisor, cursusgever en leertherapeut) naast het bijwonen van 4 van de 5 jaarlijkse opleidersmiddagen. 

 • NVGP-congres (6 punten)
 • NVGP-workshops (aantal punten afhankelijk van de duur)
 • Het volgen van een modulaire cursus van de NVGP (aantal punten afhankelijk van de duur)
 • Het Lemion groepstherapiecongres (geaccrediteerd door de NVGP)
 • Schrijven van een artikel* 
 • Intervisie van supervisoren over groepstherapie (voor herregistratie supervisor)
 • Supervisorenbijeenkomsten (aantal punten afhankelijk van de duur) (voor herregistratie supervisor). Dit hoeft niet specifiek in het kader van de NVGP plaats te vinden.

* Het schrijven van een artikel over groepsdynamica of groeps(psycho)therapie in een wetenschappelijk tijdschrift. Dit kan ook over een wetenschappelijk onderzoek naar groepsdynamica of groeps(psycho)therapie gaan. De lengte van het artikel is minimaal 2500 woorden. Aantal toe te kennen punten: 10 per 2500 woorden voor de 1e auteur, 4 punten voor de 2e en 3e auteur. Voor een column, een recensie of een congresverslag worden geen punten toegekend.

Herregistratie

In het vernieuwde opleidingsreglement dat per 1-1-2019 is ingegaan worden eisen gesteld aan de verlenging van het lidmaatschap Specialistisch Groepstherapeut-NVGP en aan verlenging van het opleiderschap.  

De eisen voor herregistratie na 5 jaar zijn voor het lidmaatschap Specialistisch Groepstherapeut zijn per 1-1-2020 ingegaan. Herregistratie zal vanaf 1-1-2025 plaatsvinden.

Voor opleiders zijn de regels per 1-1-2019 aangescherpt en zal de herregistratie vanaf 1-1-2024 ingaan.

Artikel 24 Verlenging van het lidmaatschap Specialistisch Groepstherapeut-NVGP

Artikel 29 Verlenging van het opleiderschap