Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
Home / Voor leden / Herregistratie

Herregistratie Specialistisch Groepstherapeut-NVGP

De eisen voor herregistratie na 5 jaar zijn per 1-1-2020 ingegaan. Herregistratie zal vanaf 1-1-2025 plaatsvinden. Minimaal 12 bijscholingspunten moeten behaald worden met door de NVGP erkende scholingsactiviteiten.

Lees hier welke activiteiten zijn erkend voor herregistratie Specialistisch Groepstherapeut-NVGP.

Herregistratie opleiders-NVGP

 Minimaal 18 punten moeten behaald worden op het gebied van deskundigheids-bevordering. De eisen voor herregistratie na 5 jaar zijn per 1-1-2019 ingegaan. Herregistratie zal vanaf 1-1-2024 plaatsvinden.

Algemene vereisten voor de verlenging van opname in de registers:

  1. BIG-registratie als psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater
  2. Deskundigheidsbevordering (minimaal 18 punten): a. in de afgelopen 5 jaar is deelgenomen aan minimaal 4 van de 5 jaarlijkse -door de opleidingscommissie georganiseerde- opleidersbijeenkomsten, die elk gehonoreerd worden met 3 punten én b. minimaal 6 (bij)scholingspunten behaald bij door de NVGP erkende scholingsactiviteiten.


Lees hier welke activiteiten zijn erkend voor herregistratie als opleider-NVGP (supervisor, cursusgever en leertherapeut) naast het bijwonen van 3 van de 5 jaarlijkse opleidersmiddagen. 

Schema herregistratie opleiders

Hoe herregistratie-aanvraag indienen?

Herregistratieaanvragen opleiderschap (supervisor, cursusgever en leertherapeut) en lidmaatschap Specialistisch Groepstherapeut-NVGP kunnen ingediend worden via uw account op het afgeschermde ledendeel. Log daarvoor in met de knop ‘login mijn NVGP’ rechtsboven op deze pagina. Lees verder

Herregistratie

In het vernieuwde opleidingsreglement dat per 1-1-2019 is ingegaan worden eisen gesteld aan de verlenging van het lidmaatschap Specialistisch Groepstherapeut-NVGP en aan verlenging van het opleiderschap.  

De eisen voor herregistratie na 5 jaar zijn voor het lidmaatschap Specialistisch Groepstherapeut zijn per 1-1-2020 ingegaan. Herregistratie zal vanaf 1-1-2025 plaatsvinden.

Voor opleiders zijn de regels per 1-1-2019 aangescherpt en zal de herregistratie vanaf 1-1-2024 ingaan.

Artikel 24 Verlenging van het lidmaatschap Specialistisch Groepstherapeut-NVGP

Artikel 29  t/m 34 Verlenging van het opleiderschap