Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Overzicht opleiders

Opleiderslijsten versie 12 juni 2023

*Kandidaat-supervisoren volgen de opleiding tot supervisor-NVGP. Tijdens deze opleiding geven zij supervisie.  Voor de supervisant telt deze supervisie mee voor het opleidingstraject van de NVGP.  Via het secretariaat kunt u contact met de kandidaat-supervisoren opnemen: secretariaat@groepspsychotherapie.nl

**Leersupervisoren-NVGP zijn minimaal 5 jaar erkend als NVGP-supervisor en mogen leersupervisie geven i.h.k.v. de NVGP-supervisorenopleiding. U kunt hier controleren of deze leersupervisoren ook opgenomen zijn in het supervisorenregister van de NVP.

Nieuwe regels voor opleiders (ingaand per 1 januari 2019) 

Voor vragen: tel. 030-6701428 of secretariaat@groepspsychotherapie.nl