Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Overzicht opleiders

Opleiderslijsten versie 17 mei 2024

*Kandidaat-supervisoren volgen de opleiding tot supervisor-NVGP. Tijdens deze opleiding geven zij supervisie.  Voor de supervisant telt deze supervisie mee voor het opleidingstraject van de NVGP.  Via het secretariaat kunt u contact met de kandidaat-supervisoren opnemen: secretariaat@groepspsychotherapie.nl

**Leersupervisoren-NVGP zijn minimaal 5 jaar erkend als NVGP-supervisor en mogen leersupervisie geven i.h.k.v. de NVGP-supervisorenopleiding. U kunt hier controleren of deze leersupervisoren ook opgenomen zijn in het supervisorenregister van de NVP.


Voor vragen: tel. 030-6701428 of secretariaat@groepspsychotherapie.nl

Opleider worden?

Voor opname in een register voor NVGP-opleiders (supervisoren, cursusgevers, leertherapeuten) gelden, naast de specifieke eisen per register, de volgende algemene vereisten:

1. Minimaal 5 jaar ingeschreven in het BIG-register Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater.
2. Minimaal 3 jaar lid Specialistisch Groepstherapeut-NVGP.

Lees verder voor meer informatie over de specifieke vereisten en hoe je een opleiderschap kunt aanvragen.