Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Prikbordbericht

Start groepssupervisie i.h.k.v. opleidingstraject Groepstherapeut-NVGP

DOORN|28 november 2022

Supervisie in groep voor (max.) 8 groepsbehandelaren in de Gezondheidszorg/GGZ  (traject in het kader van NVGP opleiding tot groepstherapeut). Hiermee kan gestart worden na afronding van de Basiscursus Groepsdynamica.

Docenten: Mieke Bossers, supervisor/cursusgever NVGP, en Ayan Ramnath  psychiater kandidaat supervisor, beiden docent Basiscursus  Groepsdynamica NVGP

Plaats: Doorn

Data: eenmaal per maand op acht woensdagen gedurende 2023 in januari/februari/maart/april/september/oktober/november met drie of vier dagen voor de zomer, en vier of vijf na de zomer.

Meer informatie: https://www.groepspsychotherapie.nl/opleidingstraject-en-cursussen/groepssupervisie/

Reageer

Naar het prikbord