Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Supervisie in een groep

Groepssupervisietraject- Ervaringsgericht Leren in een Groep

Supervisie in groep voor (max.) 8 groepsbehandelaren in de Gezondheidszorg/GGZ  (i.h.k.v.  NVGP opleiding tot groepstherapeut). Hiermee kan gestart worden na afronding van de Basiscursus Groepsdynamica.

Docenten: Mieke Bossers, supervisor NVGP, en Ayan Ramnath  psychiater kandidaat-supervisor,  cursusgever-NVGP.

Plaats: Doorn

Data: eenmaal per maand op acht woensdagen gedurende 2023 in januari/februari/maart/ april/september/oktober/november met drie of vier dagen voor de zomer, en vier of vijf na de zomer.

Meer informatie