Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
Home / De NVGP / Sectoren

Sectoren

De vereniging kent de volgende sectoren:

Van oudsher heeft de Vereniging zich op de groepstherapie volgens het groepsdynamisch, groepsanalytisch referentiekader gericht. Vanaf 2002 verruimde de NVGP haar aandachtsgebieden door zich ook te richten op specifieke andere referentiekaders (zoals de gedragstherapie, de systeemtherapie), doelgroepen en werkvelden.

Hiertoe heeft de NVGP sectoren opgericht. Een sector is een organisatiestructuur waarbinnen professionals zich bezighouden met specifieke referentiekaders, doelgroepen en werkvelden.

Het is de bedoeling om de komende jaren het aantal sectoren uit te breiden met een aantal aandachtsgebieden, zoals bijv. klinische gedragstherapiegroepen, transculturele groepen, groepstherapie met ouderen etc.

Naast het stimuleren van aandachtsgebieden kan de Vereniging via de sectoren flexibel inspelen op ontwikkelingen en beleidswijzigingen binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Doelstellingen

 • het nader bestuderen van specifieke referentiekaders, doelgroepen en werkvelden;
 • het bevorderen van deskundigheid van sectorleden;
 • het bieden van een verenigingsverband aan therapeuten die wél met groepen werken binnen de gezondheidszorg, maar geen lid kunnen of willen worden van de NVGP;
 • het formeren van werk- en studiegroepen rond bepaalde thema's;
 • het vormgeven van contacten met andere specialistische psychotherapieverenigingen waar ook met groepen gewerkt wordt.

Organisatie van de sectoren

De sectoren vallen onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur van de NVGP. Iedere sector wordt aangestuurd door een sectorcoördinator. Twee keer per jaar is er een officieel overleg tussen de sectorcoördinatoren en een afvaardiging van het Bestuur.T evens wordt door iedere sector een jaarplan gemaakt en een budget vastgesteld.

Sinds 1996 bestaat er een officiële bestuursportefeuille ten behoeve van de sectoren. Deze wordt momenteel bekleed door de secretaris van de NVGP.

Wat biedt het sectorlidmaatschap voor niet-leden?

 • Het sectorlidmaatschap biedt verschillende mogelijkheden, zoals:
 • toegang tot deelname aan de activiteiten van een sector;
 • het ontvangen van verenigingsnieuws en sectornieuws;
 • de mogelijkheid op een abonnement van het tijdschrift "GROEPEN" tegen een gereduceerd tarief;
 • de mogelijkheid tot publicatie in het tijdschrift "GROEPEN, mits voldaan wordt aan de kwaliteitseisen van de redactie;
 • de mogelijkheid tot deelname aan gecertificeerde opleidingen

Sectorlidmaatschap

Tot een sector worden toegelaten:

 • zij die lid van de NVGP zijn.
 • zij die lid van één van de Specialistische Psychotherapie Verenigingen zijn.
 • belangstellenden die op grond van hun vooropleiding niet in aanmerking komen voor een lidmaatschap van de NVGP.

Het lidmaatschap van meer dan één sector behoort tot de mogelijkheden.

Kosten sectorlidmaatschap

Voor degenen die lid van de Vereniging zijn, zijn er geen kosten verbonden aan het sectorlidmaatschap.

Klik hier voor het tarief.

Inschrijving sector

Vul het inschrijfformulier in en verstuur het per mail of post naar het secretariaat.