Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
Home / psychodrama-en-groepstherapie

Sector Psychodrama en Groepstherapie

Aan het begin van deze eeuw werd de Sector 'Psychodrama en Groepstherapie' opgestart om een oude en nog veel beoefende specifieke vorm van groepstherapie weer onder de aandacht te brengen binnen het kader van de NVGP. Psychodrama is een actiegerichte vorm van groepstherapie, waarbij cliënten hun intrapsychische en interpersoonlijke conflicten ensceneren door deze uit te beelden met als doel verandering op cognitief, emotioneel en gedragsniveau. De oorspronkelijke door Jacob Moreno ontwikkelde methode kent tegenwoordig veel variaties en modificaties, afhankelijk van de doelgroep, het door de therapeut gehanteerde referentiekader, de doelgroep en de setting. 

De Sector Psychodrama heeft als doelstellingen:

  • stimuleren van de toepassing en ontwikkeling van psychodrama als specialistische groepstherapiemethode;
  • bevorderen van de deskundigheid van groepstherapeuten en groepswerkers uit andere disciplines, die met psychodrama werken; 
  • het creëren van een netwerk van en voor psychodramatherapeuten om kennis en ervaringen uit te wisselen. 

De wijze waarop deze doelstellingen worden nagestreefd:

  • Door twee tot driemaal jaarlijks intervisiebijeenkomsten te organiseren, waarbij een of enkele sectorleden een thema voorbereiden in relatie tot psychodrama met behulp van psychodramatechnieken, videodemonstraties, theoriebesprekingen, discussie etc.;
  • Door elk jaar een studiedag te organiseren, ook voor niet-sectorleden, met referaten en workshops door toonaangevende psychodramatherapeuten;
  • Door opleiding in psychodrama te stimuleren en ondersteunen, alsmede onderlinge super - en intervisie. Vanaf september 2006 bestaat een door de NVGP erkende opleiding psychodrama. De driejarige opleiding is ondergebracht in een stichting. Voor verdere informatie zie www.psychodrama-opleiding.nl*.
  • Door publikaties over psychodrama en groeps(psycho)therapie te bevorderen. 

* De Psychodrama-opleiding NVGP wordt tweejaarlijks aangeboden. Met de afgeronde psychodrama-opleiding kan het lidmaatschap Groepstherapeut-NVGP worden aangevraagd, mits aan de vooropleidingseisen voor dit lidmaatschap wordt voldaan. Voor het lidmaatschap Specialistisch Groepstherapeut-NVGP geldt dat na het afronden van de psychodrama-opleiding nog een specialistische cursus en een supervisiereeks van 25 zittingen gevolgd moeten worden. Ook hier moet aan de vooropleidingseisen voor dit lidmaatschap voldaan worden. 


Coördinatoren van de sector zijn Christa Millet, Michiel de Haan en Dianne Bleeker. Contact:  c.millet@planet.nl

Klik hier voor het inschrijfformulier van de sector