Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
Home / De NVGP / Over de vereniging

Over de vereniging

De Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP) is opgericht in 1957 en telt in 2023 550 leden. 

De NVGP is een specialistische groepstherapievereniging die zich inzet voor de kwaliteit van het vakgebied groepsdynamica en meerdere vormen van groeps(psycho) therapie. En voor het beroep Groepstherapeut. De NVGP heeft samen met zeven andere Specialistische Psychotherapieverenigingen (SPV-en) een samenwerkingsverband met de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Ledenvergadering

De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de Vereniging. Daarin komen de hoofdlijnen van het beleid aan de orde. In de ledenvergadering worden besluiten genomen die in de Statuten worden vastgelegd.