Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
Home / De NVGP / Ereleden

Ereleden NVGP

De volgende personen hebben vanwege hun uitzonderlijke verdiensten voor de groepspsychotherapie het erelidmaatschap of Lid van Verdienste lidmaatschap van de vereniging gekregen.

Erelid

Professor Irvin D. Yalom

Tijdens een zeer geslaagd congres op 2 oktober 2007 kreeg Prof. Irvin D.Yalom het erelidmaatschap van de NVGP uitgereikt. Prof. Irvin D. Yalom verwierf brede bekendheid onder psychotherapeuten, psychologen en psychiaters met zijn standaardwerk Groepspsychotherapie in Theorie en Praktijk (1975).

Tom Berk (overleden 31 juli 2015)

Tom Berk, groepspsychotherapeut, supervisor en opleider van de vereniging, en auteur van diverse leerboeken over groepstherapie waaronder het leerboek groepspsychotherapie uit 2005, kreeg tijdens het jubileumcongres welke gehouden werd op 16 en 17 november 2007 van de NVGP op 16 november het erelidmaatschap uitgereikt.

Lid van Verdienste

Arnout ter Haar

Tijdens de ALV van 18 juni 2014 is Arnout ter Haar benoemd tot Lid van Verdienste. Arnout is sinds mei 2001 lid van de redactie van het tijdschrift 'Groepen, Tijdschrift voor groepsdynamica & groepspsychotherapie'; tot en met 2005 'Groepspsychotherapie' geheten. Van 13 november 2001 tot 1 december 2020 was hij hoofdredacteur van het tijdschrift GROEPEN.

Roelof Wolters

Tijdens de ALV van 10 juni 2015 is Roelof Wolters benoemd als Lid van Verdienste. Roelof was voorzitter van de NVGP van juni 2008 t/m juni 2014. Als cursusgever en supervisor heeft hij vele NVGP-leden opgeleid in de groepspsychotherapie en de groepsdynamica.

Willem de Haas

Tijdens de ALV van 8 juni 2016 is Willem de Haas benoemd als Lid van Verdienste. Allereerst is dat natuurlijk het boek van Willem de Haas uit 2008, Groepsbegeleiding en groepsbehandeling in de gezondheidszorg. Daarnaast is Willem de Haas een zeer actieve voorzitter van de wetenschapscommissie waarvan hij de spil en bindende factor is in een regelmatig wisselende samenstelling. En last but not least is hij een zeer actief lid van de Vereniging; hij komt met goede ideeën naar het Bestuur en laat zich horen op congressen en de ALV. Willem is een groepspsychotherapeut pur sang, hij ademt groepstherapie!

Marja van Aken

Tijdens de ALV van 8 juni 2017 is Marja van Aken benoemd tot Lid van Verdienste. Marja is bijna 30 jaar betrokken en actief in de NVGP. Zij heeft een bestuursfunctie vervuld, in een literatuurgroep gezeten, is voorzitter van verschillende werkgroepen geweest, heeft in verschillende congrescommissies gezeten en heeft cursussen over groepstherapie verzorgd. Marja heeft een boek gepubliceerd over kortdurende groepstherapie en is mede-oprichter van de reflectiegroep 'de oudere psychotherapeut'.

Rob Koks

Tijdens de ALV van 3 juni 2020 is Rob Koks benoemd tot Lid van Verdienste. Rob is 40 jaar lid van de vereniging en is altijd een zeer betrokken lid geweest. Het kroonstuk op zijn werk is het opstellen van de praktijkrichtlijnen voor groepsbehandeling in de (geestelijke) gezondheidszorg. Voor dit project zijn vele NVGP-leden enthousiast gemaakt om hieraan mee te schrijven. De richtlijnen zijn in 2019 gepubliceerd.

José van Reijen

Tijdens de ALV van 2 juni 2021 is José van Reijen benoemd tot Lid van Verdienste. Van juni 2017 tot juni 2021 was José een bevlogen voorzitter van de vereniging  en daarvoor was zij jarenlang een zeer actief lid van de Opleidingscommissie. Tevens heeft José vele publicaties op haar naam staan, onder andere over verschillende vormen van groepstherapie, groepsdynamica en leertherapie. Daarbij vervult ze vaak een brugfunctie tussen de verschillende specialistische psychotherapieverenigingen.

Piet Verhagen

Tijdens de ALV van 7 juni 2023 is Piet Verhagen benoemd tot Lid van Verdienste. Piet is meer dan 30 jaar lid van de vereniging en sinds 2000 lid van de redactie van het tijdschrift Groepen, tijdschrift voor Groepsdynamica & Groepspsychotherapie. Vanuit de rol als redactielid heeft hij bijgedragen aan het verbreden en verdiepen van kennis over groepspsychotherapie in Nederland en Vlaanderen. Tevens heeft hij zelf veel gepubliceerd over (groeps)psychotherapie en met speciale aandacht voor psychiatrie en spiritualiteit. Recent heeft hij samen met Arnout ter Haar de redactie gevormd van het nieuwe Leerboek Groepspsychotherapie en heeft hij de bijhorende podcastreeks over groepstherapie gemaakt.  

Voordracht ereleden en leden van verdienste

Een bijzondere manier om de waardering voor een lid van de NVGP of een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de groepspsychotherapie tot uitdrukking te brengen is:

  • toekenning van een erelidmaatschap
  • benoeming tot lid van verdienste

Voorwaarden
Bij het beoordelen van een aanvraag voor toekenning van een erelidmaatschap of benoeming tot lid van verdienste spelen de volgende voorwaarden een rol:

  • de tijdsduur waarin de persoon de activiteiten heeft uitgevoerd
  • de intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd
  • het belang van de activiteiten voor de vereniging.

Bijzondere prestaties worden al geleverd door bestuurs- en commissieleden. De bijzondere verdiensten van ereleden en leden van verdienste dienen substantieel boven die prestaties uit te stijgen.

Procedure
Een voordracht kan schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Het bestuur formuleert daarover een advies en brengt dit als voorstel in bij de eerstvolgende ledenvergadering. Het voorstel is aangenomen als 75% van de aanwezige leden daarmee instemt.
secretariaat@groepspsychotherapie.nl