Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
Home / De NVGP / Commissies

Commissies

Verschillende commissies adviseren het Algemeen Bestuur. Zij hebben een beleidsvoorbereidende en een beleidsuitvoerende taak. Bij besluit van het Algemeen Bestuur kunnen aan de Commissies bepaalde beslissings- en uitvoeringsbevoegdheden worden gedelegeerd.

In de NVGP bestaan de volgende vaste commissies:

Opleidingscommissie (OC)

Leden: Lizzy Kelfkens, voorzitter, Mieke Bossers, Monique Hupkes, Nard Olthof en Annemiek Warnik
Subcommissie cursusbeoordeling: 
Monique Hupkes, Nard Olhof
Subcommissie lidmaatschapbeoordeling:
Lizzy Kelfkens, Annemiek Warnik

Wetenschapscommissie

Leden: Willem de Haas, voorzitter, Paul van Kessel, Walther van Lieshout,  Mark van der Meer en Wubbo Scholte

Redactie van het tijdschrift Groepen

Leden: Salvatore Vitale, hoofdredacteur, Monique Leferink op Reinink, Silvia Pol, Piet Verhagen en Leo Zoutewelle

Congrescommissie

Leden: Pierre Sebregts, voorzitter, Salvatore Vitale, Wubbo Scholte, Edith de Wolf

Kascommissie

Arnout ter Haar, Ingrid Krijnen

Te koop DVD Groepsfasen uitgelicht!

De tweede druk van de DVD is uitgebracht (te koop voor € 49,50) over groepstherapie: Groepsfasen uitgelicht; de kracht van cohesie. In zeven scenes worden verschillende groepsfasen en -fenomenen uitgebeeld. U ziet de kennismaking, het belang van het geven van voldoende sturing, de autoriteitscrisis, de verschillende rollen en dan met name de zondebok rol, subgroepvorming, de wederkerigheidsfase en het afscheid nemen van de groep.

De film duurt anderhalf uur en is te gebruiken voor onderwijs aan groepswerkers, psychiaters, gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten.

Als u de film wilt bestellen stuurt u een mailtje naar secretariaat@groepspsychotherapie.nl, maakt u €49,50 over op rekeningnr. NL64 INGB 0000 7199 66 van de NVGP o.v.v. DVD en uw adres. U krijgt de DVD dan toegestuurd. Klik hier voor een korte inhoud van de DVD.

Bekijk hier een fragment