Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
Home / de-maatschappij-als-groep

Sector De Maatschappij als Groep 

De Covid-pandemie, de klimaatcrisis, de stikstofcrisis, om ons heen zien we in de samenleving een toenemend wantrouwen, verdere fragmentatie, polarisatie en radicalisatie. Belangrijke maatschappelijke kwesties waar we niet meer om heen kunnen in 2022. Deze thema’s vragen om de nodige verdieping en analyse. Daarom hebben wij binnen de NVGP een nieuwe sector opgericht: De Maatschappij als Groep. In deze sector reflecteren we met collega’s op sociaalmaatschappelijke verschijnselen en delen onze kennis. 

Doelstelling van de sector
Onderzoeken hoe het groepsdynamisch denken het begrijpen van maatschappelijke verschijnselen kan bevorderen en een stimulans kan bieden tot het in gang zetten van, waar nodig, betere en meer gezonde ontwikkelingen.

Monique Leferink op Reinink neemt hierin voor de NVGP het voortouw. Met haar grote interesse in- en kennis van de groepsdynamiek in de maatschappij wil zij deze sector leven in blazen.

Heb je interesse om mee te denken? Te schrijven? Te leren? Meld je dan aan bij Monique via monilef@gmail.com of via secretariaat@groepspsychotherapie.nl