Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Nieuwe regels voor opleiders van de NVGP

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de regels voor het registreren en her registreren van opleiders NVGP aangepast. Deze aanpassing vond plaats na een jarenlange discussie binnen de vereniging, die zich vooral heeft toegespitst op de waarde van de screening van opleiders. Ondanks pogingen om de screening zo veel mogelijk te objectiveren door een lijst van onderwerpen te formuleren voor de screening, is de screening toch te subjectief gebleven.

De belangrijkste verandering is dat voor alle drie de vormen van opleiderschap - supervisor, leertherapeut en cursusgever- de screening is  afgeschaft per 1 januari 2019. Wel blijft de eis dat de opleiders minimaal 3 jaar (specialistisch) lid zijn van de NVGP gehandhaafd.

Om supervisor  te worden is het met succes afronden van de supervisoren cursus en het afronden van leersupervisie (conform de eisen van de NVP) vereist. 

Om leertherapeut te worden is inschrijving in het register van leertherapeuten vereist. Alleen supervisoren kunnen zich inschrijven.  De praktijk was de afgelopen jaren al dat veel leertherapeuten ook supervisor zijn. Leertherapie is psychotherapie in het kader van een opleiding. Supervisoren zijn door  hun werk als supervisor goed op de hoogte van de context waarbinnen de leerclient opgeleid wordt. Supervisoren die ook leertherapeut willen zijn en daadwerkelijk een leertherapiegroep geven, kunnen zich inschrijven in  ons register voor leertherapeuten.

Om cursusgever te worden is inschrijving in ons register van cursusgevers vereist. Daarnaast moet de cursus die gegeven wordt een door de NVGP geaccrediteerde cursus zijn. Dit kan een eigen cursus zijn, maar ook een geaccrediteerde cursus van een andere cursusgever die toestemming geeft zijn of haar draaiboek te gebruiken. Op de website van de vereniging staan de oude contouren van de basiscursus, de specialistische cursus en de modules. Draaiboeken worden voor een periode van 3 jaar geaccrediteerd. Dit was tot nu toe voor een periode van 5 jaar.

Herregistratie opleiders

Aan de eisen voor herregistratie van opleiders na 5 jaar is één eis toegevoegd, namelijk het behalen van minimaal 18 bijscholingspunten in 5 jaar. Er kunnen punten worden gehaald door deel te nemen aan de verplichte opleidersmiddagen, het jaarlijkse congres van de NVGP (6 punten) of een andere activiteit van de NVGP of een door de NVGP geaccrediteerde bijeenkomst.

De nieuwe regels zijn ingegaan per 1 januari 2019. Voor de beschrijving waar supervisie, leertherapie en cursussen aan moeten voldoen verwijzen we naar het opleidingsreglement