Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Overzicht opleiders

Opleiderslijsten versie 19 februari 2021

*Kandidaat-supervisoren volgen de opleiding tot supervisor-NVGP. Tijdens deze opleiding geven zij supervisie.
  Voor de supervisant telt deze supervisie mee voor het opleidingstraject van de NVGP.

Nieuwe regels voor opleiders (ingaand per 1 januari 2019) 

Voor vragen: tel. 030-6701428 of secretariaat@groepspsychotherapie.nl