Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Therapeutic alliance

Bisseling, E.M., et .al. (2019). Therapeutic alliance—not therapist competence or group cohesion—contributes to reduction of psychological distress in group‐based
mindfulness‐based cognitive therapy for cancer patients. Clinical Psychology & Psychotherapy. 2019 (26): 309–318.

Verslaggever Willem de Haas

Abstract

Mindfulness‐based cognitive therapy (MBCT) is an innovative evidence‐based intervention in mental and somatic health care. Gaining knowledge of therapeutic factors associated with treatment outcome can improve MBCT. This study focused on predictors of treatment outcome of MBCT for cancer patients and examined whether group cohesion, therapeutic alliance, and therapist competence predicted reduction of psychological distress after MBCT for cancer patients. Moreover, it was examined whether therapist
competence facilitated therapeutic alliance or group cohesion. Multilevel analyses were conducted on a subsample of patients collected in a larger randomized controlled
trial on individual internet‐based versus group‐based MBCT versus treatment as usual in distressed cancer patients. The current analyses included the 84 patients who completed group‐based MBCT out of 120 patients who were randomized to group‐based MBCT. Group cohesion and therapist competence did not predict reduction in psychological distress, whereas therapeutic alliance did. In addition, therapist competence did not predict therapeutic alliance but was associated with reduced group cohesion. Our
findings revealed that therapeutic alliance significantly contributed to reduction of psychological distress in MBCT for cancer patients. Elaborating the clinical implications of the predictive significance of therapeutic alliance might be of added value to enhance the potential effect of MBCT.

KEYWORDS
cancer, group cohesion, MBCT, psychological distress, therapeutic alliance, therapist competence

Wat betekent dit voor de groepstherapie?

Een interessant artikel dat tegelijk vragen oproept.
De onderzoeksgroep betreft patiënten met kanker, in reguliere behandeling, die psychologische stress ervaren. De toegepaste stressreductiebehandeling is Mindful-Based Cognitieve groepsbehandeling. De onderzoekshypothese is dat zowel groepscohesie, de therapeutische alliantie en de vakbekwaamheid van de therapeut bijdragen aan het therapieresultaat. Uitkomst van het onderzoek: vooral de therapeutische alliantie blijkt een voorspeller van succes te zijn. Dit is volgens de onderzoekers in lijn met metaanalyse- onderzoek bij individuele behandeling. Cohesie en therapeutcompetentie spelen geen voorspellende rol voor resultaat. De onderzoekers verklaren dat cohesie geen rol speelt gezien de gestructureerde werkwijze van de MBCT. Dat de therapeutcompetentie geen rol speelt is in lijn met onderzoek van MBCT bij depressie.

Kritische kanttekeningen bij dit onderzoek zijn:
Cohesie, therapeutische alliantie en vakbekwaamheid zijn voor groepsbehandeling belangrijke en interessante concepten. Zoals de onderzoekers zelf aan aangeven zijn ze nauw met elkaar verbonden. Dan komt het bij dit onderzoek extra aan op duidelijke definities en operationaliseringen van de concepten, en daar ontbreekt het
aan. De definities zijn niet alleen oud, maar ook weinig concreet. Dat maakt de conclusies over dit onderzoek op zijn minst dubieus.

Relevantie voor richtlijnenO O O O O
Relevantie voor onderzoekO O O O O
Relevantie voor groepsbehandelingO O O O O
Relevantie voor teamcoachingO O O O O
Relevantie voor groepsdynamicaopleidingO O O O O
Relevantie voor groepstherapieopleidingO O O O O
Relevantie voor KP opleiding of PsychiatrieopleidingO O O O O