Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

The Outcome and Session Rating Scales

Hafkenscheid, A., Duncan & Miller (2010). The Outcome and Session Rating Scales: A Cross-Cultural Examination of the Psychometric Properties of the Dutch Translation. Journal of Brief Therapy, 7(1 &2)

Verslaggever Willem de Haas

Abstract

Continuous client feedback offers great promise for improving treatment outcomes. Because of their feasibility for everyday clinical use, the Outcome Rating Scale (ORS) and the Session Rating Scale (SRS) enjoy popularity in the US and have been translated in various languages, including Dutch. The present study investigated the psychometric properties of the Dutch translations of ORS and SRS and examined the cross-cultural differences between Dutch and US data. Results were largely consistent with the American studies, although some differences were found. This preliminary study of the Dutch translations supports the use of the ORS and SRS cross-culturally but additional research of other translations is needed.

Keywords: Outcome Rating Scale, Session Rating Scale, reliability, validity, cross-cultural, replication

Wat betekent dit voor de groepstherapie?

Sinds de invoering van de Routine Outcome Monitoring , is er onderzoek gedaan naar het effect daarvan, bijvoorbeeld op het resultaat, of op de therapietrouw. Anton Hafkenscheid heeft nationaal en internationaal veel onderzoek gedaan naar feedback-meetinstrumenten die zowel in individuele als in groepsbehandeling kunnen worden gebruikt. Interessant daarbij is dat het niet alleen om resultaatmetingen gaat, maar ook om de monitoring van procesvariabelen als bijvoorbeeld tegenoverdracht van de therapeut. 

Zie ook:   https://www.groepspsychotherapie.nl/images/richtlijnen/RICHTLIJNEN_4-6-2020.pdf Hoofdstuk 14

Relevantie voor richtlijnenO O O O O
Relevantie voor onderzoekO O O O O
Relevantie voor groepsbehandelingO O O O O
Relevantie voor teamcoachingO O O O O
Relevantie voor groepsdynamicaopleidingO O O O O
Relevantie voor groepstherapieopleidingO O O O O
Relevantie voor KP opleiding of PsychiatrieopleidingO O O O O