Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Patients' Views of Therapeutic Action in Psychoanalytic Group Psychotherapy

Johansson L., Werbart A. (2009). Patients' Views of Therapeutic Action in Psychoanalytic Group Psychotherapy. Group Analysis, 42, 120-142.

Verslaggever Danny Brouwer

De auteurs vroegen 28 clienten (18-25jr) uit vier psychoanalytische groepen (gemiddelde duur 1,5jr) in een semi-gestructureerd interview om concrete voorbeelden te beschrijven van de veranderingen die zij zelf hebben ervaren in en buiten de therapie en welke situaties in en buiten de groep hebben bijgedragen of juist een belemmering hebben gevormd in deze veranderingen.

Het valt bij de positieve feedback op dat ‘de buitenwereld’ het meest genoemd wordt als veranderingsmechanisme. De auteurs concluderen dat de veranderingen in de therapie mensen in staat stelt om de kansen en behulpzame personen in hun omgeving beter waar te nemen en te gebruiken. Bij de negatieve feedback valt op dat clienten het meest belemmerd worden doordat ze niet meedoen of stil zijn, maar ook dat afwezigheid van andere groepsleden als belemmering wordt ervaren. Een derde van de clienten willen meer tijd en ruimte voor zichzelf dan ze in de groep hebben kunnen vinden.

Wat betekent dit voor de nvgp?

Voor therapeuten is het interessant om te leren over hoe clienten de veranderingen, die ze doormaken in therapie, beschrijven en hoe deze veranderingen volgens hen tot stand komen.

Relevantie voor richtlijnenO O O O O
Relevantie voor onderzoekO O O O O
Relevantie voor groepsbehandelingO O O O O
Relevantie voor teamcoachingO O O O O
Relevantie voor groepsdynamicaopleidingO O O O O
Relevantie voor groepstherapieopleidingO O O O O
Relevantie voor KP opleidingO O O O O