Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Bledin, K., Loat, M., Caffrey, A., Evans, K.B., Taylor, B., & Nitsun, M. (2016). ‘Most Important Events’ and Therapeutic Factors: An Evaluation of Inpatient Groups for People with Severe and Enduring Mental Health Difficulties. Group Analysis. 49, 398-413.

Verslag: Mark van der Meer

Abstract

People with severe and enduring mental health difficulties attending groups on 10 inpatient wards were asked to identify the ‘Most Important Event’ (MIE) in each group session they attended, as part of a routine service evaluation. Using the methods of thematic analysis, five main themes were identified from the 192 Most Important Events recorded over the course of one year: Being part of a group, Communication, Help and support, Hope for the future, and Relationships. The main themes and subthemes were largely compatible with Yalom’s therapeutic factors, but also suggested that more fundamental levels of therapeutic factors may be present in groups with people with severe and enduring mental health difficulties. These factors include feeling connected, communication, and a sense of belonging. This evaluation of Most Important Events in inpatient groups adds to the evidence base in the field of group analysis and group psychotherapy.

Wat betekent dit voor de groepstherapie?

Een kwalitatieve studie waarbij mensen opgenomen op een acute opname afdeling of rehabilitatie afdeling deelnemend aan een groep (vaardigheden, psycho-eductief of steunend) gevraagd werden aan het eind van de groepssessie wat voor hun de belangrijkste gebeurtenis was in de groepssessie. 

Dit artikel toont het belang van kwalitatief onderzoek en hoe dit eventueel op te zetten in het onderzoek naar effectiviteit van groepspsychotherapie. Specifiek wordt ingegaan op de therapeutische factoren zoals omschreven door Yalom & Leszcz (2005). Er wordt voor deze factoren evidentie gevonden ook bij opgenomen patiënten met ernstige psychiatrische problematiek en een heftig toestandsbeeld. Hun bevindingen onderschrijven de toepassing van groepstherapie ook binnen een acute-opname afdeling en zien hierin een belangrijke taak van groepspsychotherapeuten. Groepsinterventies maken het mogelijk voor patiënten om relaties aan te gaan met anderen in soortgelijke situaties, daarmee hun sociale isolatie te doorbreken en fenomenen als discriminatie en stigmatisering tegen te gaan.

Relevantie voor richtlijnenO O O O O
Relevantie voor onderzoekO O O O O
Relevantie voor groepsbehandelingO O O O O
Relevantie voor teamcoachingO O O O O
Relevantie voor groepsdynamicaopleidingO O O O O
Relevantie voor groepstherapieopleidingO O O O O
Relevantie voor KP opleiding of PsychiatrieopleidingO O O O O