Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Does Progress Feedback Enhance the Outcome of Group Psychotherapy

Koementas-Vos, et. al. (2018). Does Progress Feedback Enhance the Outcome of Group Psychotherapy. Psychotherapy, 55 (2), 151–163.

http://dx.doi.org/10.1037/pst0000164

Verslag: Willem de Haas

Abstract

There is evidence that progress feedback combined with a clinical support tool (CST) improves treatment outcome in individual psychotherapy. This study examined the effect of feedback in combination with a CST in outpatient group psychotherapy. A prospective cohort study was performed with patients meeting diagnostic criteria for a major depressive disorder or an anxiety disorder. Patients received cognitive-behavioral group therapy or interpersonal group therapy and completed the Outcome Questionnaire-45 on a session by session basis. In the control cohort (N = 132), no feedback was provided. In the feedback cohort (N = 137), patients and clinicians received feedback on the treatment progress based on the Outcome Questionnaire-45. If a patient was deteriorating as compared with the start of treatment or the previous session, the CST was offered. Both cohorts showed a significant decrease in symptoms during therapy, but no significant differences existed on treatment outcome. The number of sessions was significantly lower in the feedback cohort. The results suggest that feedback in outpatient group psychotherapy does not improve outcomes but that fewer sessions may be sufficient to obtain outcomes similar to treatment as usual. More research with the use of progress feedback in outpatient group therapy is needed, especially with CSTs.

Keywords: progress feedback, group psychotherapy, clinical support tool

Wat betekent dit voor de groepstherapie?

De afgelopen twee decennia is wereldwijd uitvoerig onderzoek gedaan naar het gebruik van voortgangsfeedback in individuele psychotherapie. Voortgangsfeedback is een andere naam voor Routine Outcome Monitoring (ROM) wat voor collega’s wellicht meer bekend is. Voortgangsfeedback houdt in dat de therapievoortgang van patiënten frequent wordt gemonitord aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten en resultaten worden vervolgens teruggekoppeld aan behandelaren en veelal ook aan de patiënt. Met name patiënten die onvoldoende van de behandeling profiteren, blijken baat te hebben bij voortgangsfeedback. Onderzoek naar voortgangsfeedback in groepstherapie staat nog in de kinderschoenen en resultaten zijn wisselend.

Het onderzoek van Koementas-Vos en collegae betreft een cohortstudie naar de effectiviteit van voortgangsfeedback in groepstherapie (IPT en CGT) voor patiënten met depressieve stoornissen en angststoornissen. Er werden twee onderzoekscondities met elkaar vergeleken: een experimentele conditie met voortgangsfeedback aan de hand van de OQ-45 en een aanvullende Hulp-Interventie-Tool (CST; Clinical Support Tool, en een controleconditie  zonder feedback. De CST werd toegepast bij patiënten die volgens de OQ-=45 stagnatie of achteruitgang vertoonden. Deze patiënten ontvingen dan extra vragen om de onderliggende oorzaak van de stagnatie duidelijk te krijgen en vervolgens werden passende adviezen aan de behandelaar aangeboden hoe , de patiënt weer ‘on-track’ te krijgen. 

Een zeer relevant en ingenieus onderzoek; het raakt aan de essentie van behandeling namelijk, op welke manier krijgt groepstherapie resultaat. Tegelijk ook een complex onderzoek dat veel dingen tegelijk wil concretiseren en meten: het concreet maken van feedback, het zoeken naar oorzaken van stagnatie of achteruitgang, het in kaart brengen van de achterliggende redenen daarvan en het aanreiken van mogelijke interventie strategieën voor de groepstherapeut om de vooruitgang weer mogelijk te maken. De resultaten van dit eerste onderzoek in een reeks laat zien dat het gebruik van voortgangsfeedback niet leidt tot betere uitkomsten op symptoomniveau, maar dat patiënten wel significant minder sessies nodig hebben om hetzelfde effect te bereiken. Een reden voor de onderzoekers hun hypothese opnieuw te onderzoeken en dan met verfijndere methodes en grotere onderzoeksgroepen. Zie over dit onderwerp ook de andere onderzoeken in dit domein.

Relevantie voor richtlijnenO O O O O
Relevantie voor onderzoekO O O O O
Relevantie voor groepsbehandelingO O O O O
Relevantie voor teamcoachingO O O O O
Relevantie voor groepsdynamicaopleidingO O O O O
Relevantie voor groepstherapieopleidingO O O O O
Relevantie voor KP opleiding of PsychiatrieopleidingO O O O O