Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Are Two Heads Better Than One?

Kivilghan, D. M., London, K., Miles, J. R. (2012). Are two heads better than one? The relationship between number of group leaders and group members, and group climate and group member benefit from therapy. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 16, 1-13.

Verslaggever Danny Brouwer

De onderzoekers bestuderen de relatie tussen cotherapie, de tevredenheid van groepsleden en groepsklimaat. Ze hebben een groot aantal semi-gestructureerde therapie groepen bij hun onderzoek betrokken (32 groepen, gemiddeld 7 deelnemers per groep). In grotere groepen neemt de complexiteit van de interacties toe vergeleken met kleinere groepen. De resultaten laten zien dat de conflicten toenemen en dat de onderlinge betrokkenheid afneemt. De resultaten laten ook zien dat in een grotere groep (van 7 tot 9 clienten) cotherapie de voorkeur heeft boven één therapeut, omdat er dan minder sprake is van vermijding, clienten tevredener zijn over de therapie resultaten en de onderlinge relaties als prettiger worden ervaren.

Wat betekent dit voor de nvgp?

Door theoretisch vorming en praktische ervaring hebben de meeste groepstherapeuten een duidelijk idee over de voor- en nadelen van werken met een cotherapeut. Maar wat is er bekend vanuit wetenschappelijke resultaten? Dit is een van de weinige empirische studies naar cotherapie in groepen.

Relevantie voor richtlijnenO O O O O
Relevantie voor onderzoekO O O O O
Relevantie voor groepsbehandelingO O O O O
Relevantie voor teamcoachingO O O O O
Relevantie voor groepsdynamicaopleidingO O O O O
Relevantie voor groepstherapieopleidingO O O O O
Relevantie voor KP opleidingO O O O O