Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Am I My Brotherís Keeper? The Analytic Group as a Space for Re-enacting and Treating Sibling Trauma

Ashuach, S (2012). Am I My Brotherís Keeper? The Analytic Group as a Space for Re-enacting and Treating Sibling Trauma. Group Analysis, 45, 155-167

Verslaggever Danny Brouwer-Willem de Haas

Samenvatting
Er is relatief weinig geschreven over onderzoek naar de rol van innerlijke representaties van broers en zussen in groepstherapie. Empirisch onderzoek hierover wordt in deze publicatie ook niet beschreven. Dit artikel beperkt zich tot een een literatuurstudie, gebaseerd op voornamelijk weer andere literatuurstudies. Het punt dat de auteur wil overbrengen is dat de relaties die onze clienten hebben tot hun broers en zussen zich herhalen in het hier-en-nu van de groep. Hierdoor kan de groep een plek worden om de (disfunctionele) innerlijke werkmodellen van deze relaties en het Ďsibling traumaí door te werken.
Geen hard wetenschappelijk artikel, maar toch opgenomen omdat er zo weinig over dit onderwerp wordt gepubliceerd

Wat betekent dit voor de nvgp?
Relevant voor de groepstherapie en groepstherapeut zelf. De groep biedt een mooie gelegenheid om bewust of onbewust aan deze vaardigheden te werken. Daarbij gaat het ook om bewustwording en verandering van de interne representaties van broers en zussen en de gevoelens die daarbij horen zoals bijv. jaloezie, competitie, samenwerking en gedeelde belangen, die in een groep duidelijker naar voren komen dan in een individuele therapie

Relevantie voor richtlijnenO O O O O
Relevantie voor onderzoekO O O O O
Relevantie voor groepsbehandelingO O O O O
Relevantie voor teamcoachingO O O O O
Relevantie voor groepsdynamicaopleidingO O O O O
Relevantie voor groepstherapieopleidingO O O O O
Relevantie voor KP opleidingO O O O O