Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Therapeutic Effect of Dynamic Interpersonal Group Psychotherapy

Ming-Shung Chung, Juia-Hsin Tse, Chieng-Cheng Kuo, Peing-Ein Lin, Ta-Jen Chang  (2014). Therapeutic effect of Dynamic Interpersonal Group Psychotherapy for Taiwanese people with Depressive Disorder
International Journal of Group Psychotherapy, 64 (4), 537-545

Verslaggever Willem de Haas

Abstract

This study investigated the therapeutic effects of dynamic interpersonal group psychotherapie (DIGP)  for the depressed in Taiwan. A 16 session DIGP was held weekly, and paticipants were evaluated with the Hamilton Depressive Rating Scale, Taiwanese Depression Questionaire  and World Health Organization Quality of Life-BREF before and after DIGP. Compared with the control group the patients treated with DIGP showed significant improvements in severity of their depression, especially in the somatic subscale and quality of life regarding psychological health. We found that focussing on repairing interpersonal interaction in DIGP would improve the social interaction problems of Chinese with depressive disorder.

Wat betekent dit voor de nvgp?

Dit onderzoek geeft een belangrijke indicatie dat de gelimiteerde en doelgerichte toepassing van Dynamische en Interpersoonlijke groepspsychotherapie werkzaam is voor de behandeling van depressie. De groepstherapie methode bestaat uit 16 wekelijkse sessies van 90 minuten, met een focus op interpersoonlijke steun, en inzicht in de herhaling van mal adaptieve gedragspatronen. Bij de discussie over de positieve resultaten wordt ook een verband gelegd met het in de groepstherapie doorbreken van de Taiwanees-Chinese cultuur die expressie van gevoelens afkeurt. In de groepstherapie werd die expressie-als  therapeuticum tegen de depressie-juist aangemoedigd.
Jammer is dat het onderzoek net geen RCT is.  Het aantal geïncludeerden van totaal 131 is groot genoeg, maar aan de voorwaarde voor randomisering is niet voldaan.  De patienten konden zelf kiezen voor deelname aan de DIGP groepstherapie of aan de controle conditie:  Individuele behandeling gecombineerd met anti depressiva (de gebruikelijke behandeling). Bovendien was de verdeling tussen de twee condities wat scheef (118 deelnemers DIGP groepstherapie en slechts 13 deelnemers in de controlegroep). Ook werd geen follow-up onderzoek gedaan.

Relevantie voor richtlijnen voor depressieO O O O O
Relevantie voor onderzoekO O O O O
Relevantie voor groepsbehandelingO O O O O
Relevantie voor teamcoachingO O O O O
Relevantie voor groepsdynamicaopleidingO O O O O
Relevantie voor groepstherapieopleidingO O O O O
Relevantie voor KP opleiding/Psychiatrie opleidingO O O O O