Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Efficacy of group psychotherapy for social anxiety disorder

Barkowski, S., Schwartze, D., Bernhard Strauss, B., Burlingame, G., Barth, J., Rosendahl, J., (2016). Efficancy of group psychotherapy for social anxiety disorder: A meta-analysis of randomized-controlled trials. Journal of Anxiety Disorders 39, 44–64 Verslag: Ton Haans

Abstract

Group psychotherapy for social anxiety disorder (SAD) is an established treatment supported by findings from primary studies and earlier meta-analyses. However, a comprehensive summary of the recent evidence is still pending. This meta-analysis investigates the efficacy of group psychotherapy for adult patients with SAD. A literature search identified 36 randomized-controlled trials examining 2171 patients. Available studies used mainly cognitive-behavioral group therapies (CBGT); therefore, quantitative analyses were done for CBGT. Medium to large positive effects emerged for wait list-controlled trials for specific symptomatology: g = 0.84, 95% CI [0.72; 0.97] and general psychopathology: g = 0.62, 95% CI [0.36; 0.89]. Group psychotherapy was also superior to common factor control conditions in alleviating symptoms of SAD, but not in improving general psychopathology. No differences appeared for direct comparisons of group psychotherapy and individual psychotherapy or pharmacotherapy. Hence, group psychotherapy for SAD is an efficacious treatment, equivalent to other treatment formats.

Wat betekent dit voor de groepspsychotherapie?

Een breed en serieus opgezet metaonderzoek naar groepstherapie bij de Sociale Angst Stoornis. Met medewerking van verschillende gezaghebbende onderzoekers zoals Strauss en Burlingame. Ook hier blijkt weer de werkzaamheid van groepstherapie, met die aantekening dat het vooral gaat om Cognitieve groepstherapie. Groepstherapie is altijd beter dan niks doen (wachtlijst) en gelijkwaardig aan andere (individuele) gedragstherapeutische behandelingen. Vergelijken met niet-cognitieve groepstherapie is bijna onmogelijk vanwege het geringe onderzoek in deze sector. Een belangrijke uitzondering is het onderzoek van Bjornsson et al (2011) Cognitive- behavioral group therapy versus group psychotherapy for social anxiety disorder among college students: a randomized controlled trial. Depression and Anxiety, 28 (11), 1034-1042. Zie het verslag hiervan ook onder de link Sociale Angst Stoornis alhier

Relevantie voor richtlijnenO O O O O
Relevantie voor onderzoekO O O O O
Relevantie voor groepsbehandelingO O O O O
Relevantie voor teamcoachingO O O O O
Relevantie voor groepsdynamicaopleidingO O O O O
Relevantie voor groepstherapieopleidingO O O O O
Relevantie voor KP opleidingO O O O O