Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Effectiviness of a 10-Week Group Program Bases on Dialectical Behavior Skills among Patients with Personality and Mood Disorder

Conrad, Sankaranaryanan, Lewin and Dambar (2017). Effectiviness of a 10-week group program bases on Dialectical Behavior Skills among patients with personality and mood disorder: Findings from a pilot study. Australian Psychiatry, 1-5.

Verslaggever Walther van Lieshout

Samenvatting

Deze studie onderzoekt het effect van een experimentele, kortdurende groepsbehandeling volgens de principes van de DGT bij 58 patiënten met langdurende stoornissen in de persoonlijkheid of de stemmingsregulatie (gemiddeld 58.3 weken in behandeling voorafgaande aan deze groepsbehandeling). De behandelgroepen bestaan uit 4 – 10 deelnemers onder leiding van twee DBT-therapeuten met een sessieduur van 60 minuten. Uit de verschilscores van voor- en nameting (BHS, BIS, WBS en EuroHisQol) blijken betekenisvolle verbeteringen in de levenskwaliteit, zelfcontrole en een significante afname in hopeloosheid, cognitieve instabiliteit en zorgconsumptie bij de lokale GGZ. Geconcludeerd wordt dat deze kortdurende groepsbehandeling gericht op vaardigheidsverbetering succes blijkt in de behandeling van patiënten met (cluster B) persoonlijkheids- en stemmingsstoornissen.

Wat betekent dit voor de groepspsychotherapie en nvgp?

Het gaat hier om een elegant opgezette groepsbehandeling met korte, helder omschreven behandeldoelen gericht op het trainen van de deelnemers in de angsttolerantie, emotieregulatie en interpersoonlijke effectiviteit. Daardoor neemt de zelfsturing van de deelnemers toe, ook in crisissituaties. Jammer genoeg is de generaliseerbaarheid van dit onderzoek wat beperkt door het ontbreken van een controlegroep.

Relevantie voor richtlijnenO O O O O
Relevantie voor onderzoekO O O O O
Relevantie voor groepsbehandelingO O O O O
Relevantie voor teamcoachingO O O O O
Relevantie voor groepsdynamicaopleidingO O O O O
Relevantie voor groepstherapieopleidingO O O O O
Relevantie voor KP opleidingO O O O O