Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Effectiveness of a Group Intervention Program for Female Victims of Intimate Partner Violence

Santos, A., Matos, M., Machado, A. (2017). Effectiveness of a Group Intervention Program for Female Victims of Intimate Partner Violence. Small Group Research, 48, 1      

Verslag: Willem de Haas

Abstract

Group intervention has been widely used with female victims of intimate partner violence (IPV). However, efficacy studies are scarce due to several research limitations. This study evaluates the effectiveness of an 8-week group intervention program, with a cognitive-behavioral orientation and attended by 23 female victims of IPV. Self-report psychological assessment was conducted at pre-test, post-test, and follow-up.

Results revealed that the group intervention had a positive impact on participants, showing a decrease in re-victimization and in beliefs toward legitimizing IPV. A decrease in levels of depression and a significant improvement in general clinical symptoms were also evident. Self-esteem and social support were enhanced throughout group intervention. The changes were confirmed through follow-up after 3 months, suggesting that this group intervention has important effects on female victims. The implications of the findings for practice are also discussed

Wat betekent dit voor de groepspsychotherapie?

Alhoewel geen RCT (geen controlegroep), wel een heel serieus en gedegen onderzoek naar het effect van groepstherapie voor vrouwelijke slachtoffers van partner-relatie-geweld. Het gaat om een portugees onderzoek, gestimuleerd door overheidsmaatregelen om de grote hoeveelheid relatie-geweld in Portugal aan te pakken. Een ander motief voor dit onderzoek is dat er veel groepen bestaan voor geweldsslachtoffers, maar dat serieus onderzoek naar de effectiviteit hiervan geheel ontbreekt. Een moedige poging om een keer ‘hard ‘ te maken welk effect een vaak toegepaste groepstherapie nou eigenlijk echt heeft.

Het onderzoek bestand uit een pre-, eind- en post-meting (na 3 maanden) van de nog bestaande hoeveelheid geweld, en gerelateerde verschijnselen als depressie en zelfvertrouwen. Er werd gebruik gemaakt van bestaande valide meetinstumenten (bijv Becks Depression Inventory)De beschreven  groepsinterventie bestaat uit een mix van CGT, eductie, rollenspel en groepsdiscussie, toegepast in 8 bijeenkomsten. Het artikel wekt de indruk dat de interacties in de groep worden gebruikt, maar vemeldt niet expliciet  of en hoe die interacties voor de therapie worden benut.

Wel zijn de deelneemsters geinterviewd over het effect van het delen van eigen ervaringen met anderen. Bijna alle vrouwen waren hier positief over. De resultaten zijn volgens de auteurs veelbelovend. De resultaten worden afgelezen aan de algemene verbetering van enkele klinische parameters voor de hele groep deelneemsters. Zo is er een significante afname in het tolereren van geweld, in depressieve symptomen en een significante verbetering in het zelfgevoel. Deze collectieve resultaten bleven ook bij een 3 maand follow-up overeind.

Relevantie voor richtlijnen voor depressieO O O O O
Relevantie voor onderzoekO O O O O
Relevantie voor groepsbehandelingO O O O O
Relevantie voor teamcoachingO O O O O
Relevantie voor groepsdynamicaopleidingO O O O O
Relevantie voor groepstherapieopleidingO O O O O
Relevantie voor KP opleiding/Psychiatrie opleidingO O O O O