Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

A Schema-Focused Approach to Group Psycho-Therapy for Outpatients with Borderline Personality Disorder

Joan M. Farrell et al., A schema-focused approach to group psycho-therapy for outpatients with borderline personality disorder: A randomized controlled trial, Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry (2009)

Verslaggever Willem de Haas

Samenvatting 

Tweeendertig vrouwen met een BPS in de leeftijd tussen 22-52 werden at random verdeeld over twee onderzoekscondities: 16 alleen Gebruikelijke individuele psychotherapie (Treatmant As Usual: TAU), en 16 Gebruikelijke individuele psychotherapie aangevuld met  Schema-groepspsychotherapie. Beiden in de ambulante setting.
De resultaatverschillen zijn indrukwekkend: in de conditie met de aanvullende Schema-groepspsychotherapie geneest 94% van de patientes volledig van hun BPS, vergeleken met 16% genezing in de TAU conditie. De therapieresultaten werden gemeten met gevalideerde onderzoeksinstrumenten. De uitkomsten laten zien dat deze resultaten overeind blijven in een 6 maands follow up.
De Groepspsychotherapie
De Gebruikelijke individuele behandeling (TAU) bestond uit een wekelijkse sessie individuele psychotherapie gedurende het onderzoekstraject door gecertificeerde psychotherapeuten met uiteenlopende achtergrond.
De aanvullende Schema-groepspsychotherapie bestond uit gestructureerde vorm van groepspsychotherapie bestaande uit emotionele bewustwordingstraining, psychoeducatie, ‘distress management’ training en Schema-veranderingstherapie. De groepstherpie vond plaats in 30 wekelijkse sessies van 90 minuten in een gesloten groep. De twee getrainde therapeuten nemen een krachtige actieve en supportieve houding aan, en gebruiken een interactieve cognitieve en experientele werkwijze. Details over de groepstherapeutische werkwijze worden in het artikel niet vermeld, maar zijn te vinden in overige literatuur van de onderzoekers (Farrell&Shaw (2012). Group Schema Therapy for Bordeline Personality Disorder. Wiley&Sons Inc

Wat betekent dit voor de groepspsychotherapie en nvgp

Deze serieuze RCT toont overtuigend aan hoe effectief de groepstherapeutische vorm van Schematherapie is voor de behandeling van de Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS).
Het is dit insoirerende onderzoek dat de Nederlandse expert op gebied van Schematherapie Arnout Arntz aanhaalde op het NVGP congres november 2014.

Relevantie voor richtlijnenO O O O O
Relevantie voor onderzoekO O O O O
Relevantie voor groepsbehandelingO O O O O
Relevantie voor teamcoachingO O O O O
Relevantie voor groepsdynamicaopleidingO O O O O
Relevantie voor groepstherapieopleidingO O O O O
Relevantie voor KP opleidingO O O O O