Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

A Randomized Trial of Integrated Group Therapy Versus Group Drug Counseling for Patients With Bipolar Disorder and Substance Dependence

Weiss, R. D., et al. (2007). A Randomized Trial of Integrated Group Therapy Versus Group Drug Counseling for Patients With Bipolar Disorder and Substance Dependence. The American Journal of Psychiatry,164,1

Verslaggever Willem de Haas

Samenvatting 

Patiënten met een bipolaire stoornis gebruiken nogal eens alcohol of andere middelen als zelfmedicatie tegen de stemmingsschommelingen, en raken daardoor ook nog eens gemakkelijk verslaafd, en dus verder van huis. In deze serieuze RTC wordt onderzocht of een nieuw opgezette vorm van groepstherapie ‘Integrated Grouptherapy’ beter werkt voor de moeilijke dubbel-diagnose doelgroep van mensen met een bipolaire stoornis en middelen misbruik dan ‘Group Drugs Counseling’, de gebruikelijke verslavingsbegeleiding. De Integrated Group Therapy omvat 20 sessies van 1 uur cognitieve-psychoeducatie waarin de overeenkomsten tussen twee problemen worden uitgelegd, en worden gebruikt voor de genezing. Het blijkt dat dezelfde soort therapeutische gedachten zowel kunnen helpen bij het voorkomen van stemmingsdaling als voor het begrenzen van het middelengebruik. Therapeuten werden getraind en tijdens de sessies gesuperviseerd in het volgen van het nieuw ontwikkelde ‘Integratieve’ protocol. De andere conditie, Group Drugs Counseling omvat 20 sessies van 1 uur, groepsbegeleiding waarin een bestaand protocol wordt gehanteerd, dat focust op het faciliteren van abstinentie en onderlinge steun. De nieuwe Integrated Group Therapy had meer succes in de daling van het middelenmisbruik dan de traditionele Group Drugs Counseling. Maar de stemmingsproblemen daalden niet. De stemmingsproblemen namen voor beide onderzoekscondities nauwelijks af. De onderzoekers spreken van een paradoxale uitkomst, omdat ze hadden verwacht dat zowel de stemmingsproblemen als het middelengebruik zouden zouden afnemen. Toch noemen ze het de Integrated Group Therapy een veelbelovend experiment voor de behandeling van de ingewikkelde doelgroep van dubbel-diagnose problematiek

Wat betekent dit voor de groepspsychotherapie?

Dit artikel is interessant voor de groepstherapie omdat het laat zien dat een creatieve groepstherapeut voor elke soort problematiek, en dus ook voor ingewikkelde dubbel-diagnose problematiek, een passende groepstherapie kan ontwerpen. Waarbij wordt nagedacht over een passende werkwijze voor de te behandelen problematiek. Daarnaast valt op dat in het artikel niet wordt vermeld waarom voor een groepsaanpak heeft gekozen, en hoe van de groep wordt gebruik gemaakt. En ook is niet duidelijk of de therapeuten in groepsbehandeling zijn geschoold. Dit zien we bij veel groepstherapieën uit de Cognitieve Gedragstherapeutische hoek. Het lijkt alsof men wel therapie in groepsverband wil doen, zonder zich bewust te zijn van de functie van de groep. Hier is nog een schone taak weggelegd voor de groepstherapie: laten zien wat de functie van een groep kan zijn en hoe men in een therapiegroep van die groep gebruik kan maken.

Relevantie voor richtlijnen voor depressieO O O O O
Relevantie voor onderzoekO O O O O
Relevantie voor groepsbehandelingO O O O O
Relevantie voor teamcoachingO O O O O
Relevantie voor groepsdynamicaopleidingO O O O O
Relevantie voor groepstherapieopleidingO O O O O
Relevantie voor KP opleiding/Psychiatrie opleidingO O O O O