Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Online workshop door Rosi Reubsaet 16 mei

01-05-2023 | Algemeen |

De NVGP organiseert een reeks online workshops over groepstherapie. Deze vinden eens in de twee maanden plaats op een dinsdag- of donderdagavond van 18.30 tot 19.45. Deelname is gratis en beperkt tot 20 deelnemers. 
Deze workshop is vol!

Dinsdag 16 mei 18.30-19.45 uur
 
Groepsschematherapie: hoe te werken met fases?
 
Deze webinar zal worden verzorgd door Rosi Reubsaet, auteur  van het boek: Schematherapie: Werken met fases in de klinische praktijk. Zij zal illustreren hoe ontwikkelingsdoelen een langdurende therapie zoals groepsschematherapie kunnen structureren en richting kunnen geven aan de houding van de therapeuten. De webinar zal bestaan uit kennisoverdracht en ruimte om te oefenen. 

Rosi Reubsaet  is Klinisch Psycholoog en supervisor schematherapie. Medeoprichter van de Academie voor Schematherapie en de daaruit voortvloeiende GGZ instelling 'Het Huis voor Schematherapie' in Maastricht. 

Overig nieuws