Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Online Vlaams-Nederlandse intervisiegroep rond groepstherapie

15-09-2022 | Algemeen |

Tijdens het recente wereldcongres voor persoonsgerichte therapie in Kopenhagen hebben Trees Depoorter en onze voorzitter Marc Daemen het plan opgevat om een online Vlaams-Nederlandse intervisiegroep rond groepstherapie te starten.

Trees is voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC), en biedt ook zelf met enthousiasme groepstherapie aan in haar privépraktijk. Het werken met groepen heeft binnen de cliëntgericht-experiëntiële stroming altijd een centrale plek ingenomen (gaande van groepstherapie tot therapeutische gemeenschappen, encountergroepen of leertherapie in groep als vast onderdeel van de therapie-opleiding). Groepstherapie vormt ook een vaste waarde in de bredere ggz in Vlaanderen, zeker in residentiële voorzieningen, maar ook steeds meer in ambulante settings. Desondanks zijn er nauwelijks initiatieven in Vlaanderen om groepstherapeuten bij elkaar te brengen en te ondersteunen… Een merkwaardige lacune!

Met dit initiatief willen we vanuit NVGP en VVCEPC een eerste aanzet geven om Vlaamse (cliëntgericht-experiëntiële) groepstherapeuten te ondersteunen. Zo hopen we ook groepstherapie meer onder de aandacht te brengen in Vlaanderen. We zijn er van overtuigd dat we veel van elkaar kunnen leren – over groepen, in groep – over de landsgrenzen en therapiekaders heen!

Voor specialistische groepstherapeuten NVGP en klinisch psychologen FGzPt levert deze intervisiegroep bovendien accreditatiepunten op voor herregistratie. 

OPROEP: Wil je samen met Nederlandse en Vlaamse collega’s casuïstiek bespreken in een online intervisiegroep? Laat het ons weten via secretariaat@groepspsychotherapie.nl.

Overig nieuws