Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

NVGP in gesprek met NZa over groepstherapie in het ZPM

10-02-2022 | Algemeen |

Afgelopen vrijdag vond een eerste, constructief overleg plaats tussen het NVGP-bestuur en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over een billijke vergoeding voor groepsbehandeling in het Zorgprestatiemodel (ZPM).

De NZa is zich bewust van het probleem rond de groepsconsulten en werkt aan een verbetering van de tariefstructuur. De NVGP heeft aangeboden om mee te denken over mogelijke oplossingen. Ons gezamenlijke streven: een gelijk financieel speelveld voor individuele en groepstherapie zodat patiënten de meest geschikte behandeling kunnen krijgen.

Dank aan iedereen die de afgelopen periode onze actie heeft ondersteund door protestmails naar de NZa te sturen. We hebben deze actie inmiddels afgeblazen. Aangezien het voor de NZa niet haalbaar is om elke ontvangen mail individueel te beantwoorden, zal de NVGP het werkveld op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Wordt vervolgd.

Meer achtergrondinformatie is te vinden in dit artikel over het ZPM in Groepen.

Namens het NVGP bestuur,
Marc Daemen, voorzitter.

Overig nieuws