Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Interviewboek. Cliënten aan het woord over hun ervaringen met groepstherapie.

15-09-2022 | Algemeen |

Eind 2021 verscheen het boek van Mark Kinet: 'Beter en wijzer door psychotherapie. 31 patiënten vertellen het zelf.'
In dit boek doen cliënten verslag van hun ervaringen met psycho-analytische psychotherapie. Tegelijkertijd komt in hetgeen deze cliënten vertellen de therapeutische kracht van de psychoanalytische psychotherapie op een genuanceerde en realistische manier in beeld en overstijgt stereotypische beelden.

Uitnodiging  om mee te werken aan dit project

Het leek het ons een goed idee om verschillende cliënten aan het woord te laten over hun ervaringen met groepstherapie en deze ervaringen te bundelen en vervolgens te publiceren.

Wanneer cliënten groepstherapie wordt geadviseerd, is de drempel nogal eens hoog. Vaak hebben potentiële cliënten stereotypische beelden en vaste overtuigingen waar het groepstherapie betreft. ‘Hoe kunnen mensen die zelf problemen hebben me nu verder helpen? ‘Ik heb geen boodschap
aan anderen’ ‘Ik hoef er niet nog eens de problemen van anderen bij’. ‘In een groep is er nauwelijks tijd voor je’. Van onderliggende angst is men zich vaak nauwelijks bewust, evenmin van wat de meerwaarde van een groep zou kunnen zijn. Laat staan de meerwaarde van een dagklinische - of klinische groepstherapeutische behandeling.
 
Door cliënten aan het woord te laten zouden vooroordelen kunnen worden weggenomen en een meer realistisch beeld worden neergezet. Het idee is vooralsnog 20 cliënten te interviewen, na consent waarin het doel en de werkwijze van dit project zullen worden beschreven.

Wij nodigen alle NVGP-leden die zouden kunnen en willen meewerken aan dit project uit om contact op te nemen met een van ons, zodat wij een begin kunnen maken met inventariseren van de mogelijkheden.
 
Het uiteindelijke interview moet nog worden samengesteld, mogelijk kunnen we dit in een kleine groep samen uitwerken en vastleggen.
 
Wij kijken uit naar jullie reacties.
 
Monique Leferink op Reinink
monilef@gmail.com                                                              

Marien Klein (namens het Bestuur) 
marienklein@hotmail.com

Overig nieuws