Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Internetconsultatie wetswijziging beroepenstructuur

08-02-2024 | Algemeen |

De openbare internetconsultatie van het ministerie van VWS over de wijziging van de Wet BIG in het kader van de nieuwe beroepenstructuur is gestart. Deze internetconsultatie over het wetsvoorstel is een cruciale eerste stap in het proces om de Wet BIG te wijzigen om de nieuwe beroepenstructuur te realiseren. Het wetsvoorstel wijkt af van het voorstel van de beroepsverenigingen. 

Iedereen die dat wil, kan tot 26 februari 2024 reageren.

Wat verandert er:
De bestaande beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut worden uit de wet verwijderd. In plaats daarvan komt één breed basisberoep voor de psychologische zorg in de wet: de gezondheidszorgpsycholoog-generalist. In dit nieuwe beroep worden de bestaande beroepen gezondheidszorgpsycholoog en de Kinder- en Jeugd-psycholoog samengevoegd. Daarnaast komt er een nieuw specialisme: klinisch psycholoog-psychotherapeut. Het bestaande beroep van psychotherapeut en het bestaande specialisme van klinisch psycholoog gaan op in dit nieuwe specialisme. 

Overig nieuws