Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Groepstherapie in het Zorgprestatiemodel: DANK VOOR JULLIE STEUN!

17-01-2022

De afgelopen twee weken is massaal gevolg gegeven aan onze oproep tot actie over de nadelige effecten van het zorgprestatiemodel (ZPM) voor groepsbehandelingen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft talloze mails van groepstherapeuten en andere sympathisanten uit het werkveld mogen ontvangen.

Als resultaat hiervan heeft het Programma Zorgprestatiemodel eindelijk onze brief d.d. 17-11-21 beantwoord. Men verwijst naar de NZa omdat die over de tarieven beslist. De NZa liet ons op haar beurt weten dat er een expertgroep Verbetering groepsconsulten is opgericht en heeft de NVGP uitgenodigd voor overleg.

Kortom: onze boodschap is aangekomen en men wil met ons in gesprek. Hiermee is het doel van onze mailactie bereikt en kunnen we deze voorlopig staken. We blijven evenwel alert en zullen opnieuw tot actie overgaan indien het overleg onvoldoende concrete verbeteringen zou opleveren.

Meer achtergrondinformatie vind je in het artikel over het ZPM in Groepen: https://www.groepspsychotherapie.nl/nvgp/_sitefiles/file/tijdschriftartikelen/2021/2021_4Zorgprestatie.pdf.

Samen zullen we deze strijd voor een billijke vergoeding voor groepstherapie winnen!

Namens het NVGP bestuur,
Marc Daemen, voorzitter.

Overig nieuws