Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Free One Year Trial (FOYT) lidmaatschap van de IAGP

14-09-2022 | Algemeen |

De International Association for Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP, opgericht in 2003) is een netwerk van professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling van groepspsychotherapie en groepsprocessen over de gehele wereld op het gebied van theorie, klinische praktijk, training, onderwijs, onderzoek en advies.

De organisatie heeft een groot potentieel wat betreft het bevorderen van internationale samenwerking op het gebied van opleiding, onderzoek, klinisch werk, ondersteuning en advies in een multiculturele samenleving.

Binnen de IAGP bestaan er verschillende subafdelingen zoals bijvoorbeeld het Trauma and Disaster Committee (TDC) dat zich inzet voor de ondersteuning aan collega’s in getroffen gebieden (samen met het International Center for Mental Health and Human Rights

(ICMHHR) worden er nu ondermeer webinars gegeven ter ondersteuning onze  Oekraïense collega’s) en het Education  Committee dat wereldwijd tal van projecten biedt op het gebied van educatie.

Voor de verschillende sectoren en mogelijkheden binnen de IAGP: zie www. iagp.com

Goed nieuws, er is nu een Free One YearTrial ( FOYT) lidmaatschap: als je je inschrijft kun je nu een jaar lang gratis lid zijn van de IAGP!

Toekomstige webinars en activiteiten van de IAGP zullen ook steeds aangegeven worden op de website van de NVGP.

Overig nieuws