Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Call for workshops NVGP-congres

23-11-2023 |

Het komende NVGP-congres van 22 maart 2024 zal gaan over emoties; emoties in de groep én emoties bij de therapeut. Daniël Helderman en Frans Schalkwijk zullen in de ochtend de keynote-lezingen verzorgen en Bruno Hillewaere zal in het middagprogramma met de congresdeelnemers aan de slag gaan.

We willen -naast stilstaan bij emoties van onze cliënten- de ontspannen, verbonden en open sfeer van deze congresdag ook gebruiken om de focus te leggen op persoonlijke beleving als behandelaar en mens.

Daartoe zoeken we nog collega groepstherapeuten, zeker ook vaktherapeuten, die een interactieve workshop zouden willen verzorgen gericht op een specifieke emotie. Hoe ga je als groepstherapeut om met extreme angst bij een cliënt? Hoe reageer je als een cliënt zich verbaal agressief naar jou uit in de groep? Hoe ga je om met eigen emoties (angst, walging, verdriet) die worden opgeroepen door verhalen van cliënten? We zoeken bijvoorbeeld nog invulling voor de emoties: jaloezie, walging, blijdschap / vreugde en verdriet. Andere ideeën zijn zeker welkom, maar we dagen je wel uit ze te koppelen aan een specifieke emotie.

Mocht je willen overleggen over een idee voor een workshop, dan kun je vóór 8 december 2023 mailen naar secretariaat@groepspsychotherapie.nl waarna er contact met je wordt opgenomen. 

Het congres zal plaatsvinden in congrescentrum Antropia in Driebergen. 

Overig nieuws