Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Betere tarieven voor groepsconsulten in het ZPM!

30-06-2022 | Algemeen |

Vandaag vernamen we uit betrouwbare bron dat het bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft besloten meer indirecte tijd toe te wijzen aan groepsbehandeling en dat de NZa volgende week nieuwe tarieven voor groepsconsulten zal publiceren.

Weeffout in het ZPM rechtgezet

Afgelopen najaar trok de NVGP aan de alarmbel over een weeffout in het Zorgprestatiemodel (ZPM) ten nadele van groepstherapie (zie https://www.groepspsychotherapie.nl/nvgp/_sitefiles/file/tijdschriftartikelen/2021/2021_4Zorgprestatie.pdf). De norm voor indirecte tijd per groepsconsult stond niet in verhouding tot die voor individuele consulten. Dit leidde tot een onbedoeld concurrentienadeel voor aanbieders van groepsbehandelingen, terwijl de NZa met de nieuwe bekostigingssystematiek juist een gelijk speelveld beoogde.

Op een succesvolle mailactie door NVGP-leden en sympathisanten volgden maanden van intensief overleg met de NZa. In samenspraak met andere partners uit het werkveld (de Nederlandse ggz, NIP, Mind) werd een reparatievoorstel op tafel gelegd: voortaan zou er meer indirecte tijd worden toegerekend aan groepsbehandeling. Na een lange, spannende weg via de expertgroep groepsconsulten en het ZPM onderhoudsoverleg, is dit voorstel nu door de NZa overgenomen.

Veel dank!

Het bestuur van de NVGP heeft hiermee één van haar beleidsprioriteiten voor 2021-2022 gerealiseerd (zie https://www.groepspsychotherapie.nl/nvgp/_sitefiles/file/tijdschriftartikelen/2022/2022_2vandevoorzitter.pdf). Maar hierin zouden we nooit zijn geslaagd zonder de massale steun uit het veld. Bij deze nogmaals onze dank aan al wie onze protestactie heeft gesteund en zo heeft meegewerkt aan een billijke vergoeding voor groepsbehandeling in het ZPM.

Overig nieuws