Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Congres NVGP

Congres NVGP

Het volgende groepstherapie
congres vindt plaats op vrijdag
25 maart 2022.