Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
Home / Voor clienten / Wat doet een groepstherapeut

Wat doet een groepstherapeut?

Een groepstherapeut is een therapeut die zich gespecialiseerd heeft in therapie met groepen. De therapeut schept de voorwaarden voor een goed verloop van de therapie. Hij zorgt voor een sfeer waarin groepsleden zich veilig voelen en zich durven te uiten.

Bij groepstherapie is de therapeut afhankelijk van de inbreng van de groepsleden, maar hij zal ervoor zorgen dat iedereen voldoende aan bod komt. In een groep zal de therapeut soms een meer leidende en sturende rol aannemen, soms een meer ondersteunende en begeleidende rol. Zo nodig interpreteert en verduidelijkt hij wat iemand zegt.
De therapeut maakt met de deelnemers afspraken over de omgang met elkaar tijdens de therapie. Het is bijvoorbeeld van belang dat de groepsleden elkaar respecteren en elkaar laten uitpraten.