Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
Home / Voor clienten / Voor wie

Voor wie?

In principe is groepstherapie voor dezelfde mensen en problemen geschikt als individuele therapie. Met groepstherapie worden goede resultaten bereikt, die vergelijkbaar zijn met die van individuele therapie.

Het is meer een kwestie van persoonlijke voorkeur gecombineerd met specifieke aspecten van de persoon. Bij de intake zal de therapeut afwegen of groepstherapie in uw geval een geschikte aanpak is.

In het gesprek met de therapeut kan aan de orde komen wat u wilt bereiken, wat u zich voorstelt bij de therapie en wat u wel en niet wilt. Uw therapeut kan u uitleggen wat de mogelijkheden zijn en u een bepaalde vorm van therapie adviseren. Het is belangrijk dat de therapeut het advies goed uitlegt en dat u er mee in stemt. Als u twijfels heeft over de diagnose of over de voorgestelde therapie, is het verstandig om een second opinion te vragen bij een andere therapeut.