Commissies
Verschillende commissies adviseren het Algemeen Bestuur. Zij hebben een beleidsvoorbereidende en een beleidsuitvoerende taak. Bij besluit van het Algemeen Bestuur kunnen aan de Commissies bepaalde beslissings- en uitvoeringsbevoegdheden worden gedelegeerd.

In de NVGP bestaan de volgende vaste commissies:

 • Opleidingscommissie (OC)
  Leden: Annemarie Booij, voorzitter, Mieke Bossers, Monique Hupkes, Lizzy Kelfkens en Nard Olthof
  S
  ubcommissie cursusbeoordeling: 
  Monique Hupkes, Nard Oltoh
  S
  ubcommissie lidmaatschapbeoordeling:
  Annemarie Booij, Lizzy Kelfkens

 • PR-commissie
  Leden: Liesbeth Smit, voorzitter, Milan van Diermen en Lizzy Kelfkens

 • Wetenschapscommissie 
  Leden: Willem de Haas, voorzitter, Bram van der Boom, Walther van Lieshout, Monique Leferink op Reinink en Mark van der Meer

 • Redactie van het tijdschrift Groepen
  Leden: Arnout ter Haar, hoofdredacteur, Monique Leferink op Reinink, Silvia Pol, Piet Verhagen en Salvatore Vitale

 • Congrescommissie
  Leden: Salvatore Vitale, voorzitter, Pierre Sebregts, Wubbo Scholte en Pepijn Steures