Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

2023, nummer 2

Redactioneel                                                                                                       
Salvatore Vitale

Van de voorzitter                                                                                          
Marc Daemen

Durven verschillen
Een impressie van de lezingen tijdens het NVGP-congres van 24 maart 2023.

Leo Zoutewelle

De angsten van de groepstherapeut                                                       
Frans van Paassen
 

COLUMN

Grensvermijdend gedrag                                                                                     
Sandra Schruijer

Levensverhaal en persoonlijkheid: een onafscheidelijke twee-eenheid
Over de plaats van levensverhalen in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.

Mirjam Beskers, Silvia Pol en Saskia Kelders

De protagonist als schepper van zijn eigen universum
Een toepassing van Moreno’s creativiteitstheorie in psychodrama.

Christina Millet

Verslag AGPA Connect 2023                                                                                
Silvia Pol

Terug naar het overzicht